Międzynarodowa konferencja "Ogrody historyczne: autentyzm, ochrona i zarządzanie"

Międzynarodowa konferencja "Ogrody historyczne: autentyzm, ochrona i zarządzanie"

Międzynarodowa  konferencja

Ogrody historyczne: autentyzm, ochrona i zarządzanie

2527 września 2019 r.

Biblioteka Królewska

Konferencja odbyła się w roku zakończenia procesu odtwarzania Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie, które uroczyście otwarto 11 maja. Było to bardzo ważne wydarzenie dla Zamku Królewskiego, który oczekiwał na swe ogrody niemal od początku istnienia. Symbolika tego wydarzenia pozwoliła stwierdzić, iż powstanie Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie skończyło właściwy proces restytucji Zamku jako siedziby królów i Rzeczypospolitej oraz całego Starego Miasta.

Aby podkreślić to wydarzenie i zwrócić uwagę na problematykę rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych w Polsce i Europie, Zamek Królewski zaplanował Międzynarodową Konferencję, która zajęła się tematyką autentyzmu, ochrony i zarządzania współczesnego ogrodów i parków zabytkowych.

W programie konferencji uczestniczyło łącznie ponad piętnastu prelegentów, w tym z zagranicy i z Polski. Uczestnicy konferencji zwiedzili dwie rezydencje królewskie: Zamek Królewski wraz z odtworzonymi Ogrodami oraz Łazienki Królewskie w Warszawie. Dyskusja odbyła się w trzech panelach tematycznych, a językami konferencji były polski, angielski i niemiecki (zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne).

Panel pierwszy poruszał tematykę autentyzmu w odniesieniu do zabytkowych ogrodów i parków. Wspomniany został Dokument z Nara o autentyzmie oraz wykładnia Karty Florenckiej w tym temacie. Omówione zostało rozumienie autentyzmu w odniesieniu do różnych doktryn konserwatorskich, autentyzm miejsca, kryteria, jakie kierują oceną autentyczności zabytku, a panel podsumowała dywagacja, czy istnieje możliwość ustalenia obowiązującego jednolitego kanonu piękna dla ogrodów zabytkowych.

Panel drugi dotyczył ochrony zabytkowych założeń ogrodowych. Porównana została ochrona i konserwacja ogrodów i parków znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO z obiektami chronionymi wpisem do rejestru. Kolejno wskazane zostały różnice pomiędzy uwarunkowaniami w ochronie i konserwacji ogrodów historycznych w Polsce i Europie. Przytoczone zostały również pozytywne przykłady ochrony ogrodów zabytkowych z Polski i Europy.

Panel trzeci przeniósł słuchaczy do praktycznych aspektów ochrony i konserwacji ogrodów zabytkowych. Na przykładach z Polski i Europy poznali oni problematykę zarządzania obiektami wpisanymi do rejestru zabytków w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce. Przedstawiony został też przebieg rekonstrukcji Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie z naciskiem na historyczną ochronę miejsca i czasu.

Nad poprawnym przebiegiem i realizacją zaplanowanych tematów w poszczególnych panelach tematycznych konferencji czuwali moderatorzy danych paneli oraz Komitet Honorowy konferencji, w skład którego weszli Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Profesor dr hab. Wojciech Fałkowski jako gospodarz konferencji oraz przedstawiciele głównych szkół architektury krajobrazu w Polsce.


Opłata za udział w konferencji: 345 zł

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy: architektów, projektantów, architektów krajobrazu, ogrodników, historyków sztuki (w tym ogrodowej), historyków, konserwatorów, urzędników oraz wszystkich, którzy są miłośnikami szeroko rozumianej sztuki ogrodowej.

Szczegółowy program oraz rejestracja: http://noweogrodywarszawy.pl/

z