„230 lat historii Cmentarza Powązkowskiego” – konferencja naukowa

Zamek Królewski w Warszawie oraz Fundacja Stare Powązki

zapraszają na konferencję naukową

230 lat historii Cmentarza Powązkowskiego 

3 listopada 2022 r.

Sala Koncertowa

Wydarzenie transmitowane będzie na kanale Zamku w serwisie Youtube

Okno transmisji:  

Program:

9.30  otwarcie          

 • dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
 • prezes Fundacji Stare Powązki ks. kan. Jacek Laskowski
 • przewodniczący Fundacji Stare Powązki mec. Michał Stępniewski

10.00-12.00 panel I

 • prof. dr hab. Piotr Ugniewski (UW), Powązki jako sceneria porwania Stanisława Augusta przez konfederatów barskich
 • prof. dr hab. Jerzy Miziołek (UW), Obraz Józefa Walla w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w świetle dawnych i nowych badań
 • prof. dr hab. Katarzyna Mikocka-Rachubowa (IS PAN), Cmentarz Świętokrzyski w Warszawie i nagrobek Aleksandry z Grabowskich Krasickiej
 • dr Anna Oleńska (IS PAN), Warszawski cmentarz ewangelicko-augsburski – oświeceniowy projekt "po protestancku"

12.00-12.30  przerwa kawowa

12.30-14.30  panel II

 • dr Mikołaj Getka-Kenig (IH PAN), Założenie Cmentarza Powązkowskiego a narodziny nowoczesnej nekropolii na ziemiach Rzeczypospolitej u schyłku XVIII w.  
 • dr hab. Małgorzata Litwinowicz (IKP UW), Śmierć udomowiona. Praktyki funeralne w polskim wieku XIX
 • dr Adam Tyszkiewicz (UW), Stare Powązki i obrzędowość żałobna akademików z Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Anna Majdecka-Strzeżek (SGGW), Zespoły sepulkralne w krajobrazie kulturowym miasta – znaczenie, specyfika i ochrona. Cmentarz Powązkowski w Warszawie

14.30-15.30 przerwa obiadowa

15.30-17.30  panel III 

 • dr Agnieszka Skrodzka (UKSW), Nagrobek Cecylii Krysińskiej dłuta Jakuba Tatarkiewicza
 • dr Marta Wiraszka (UKSW), Obelisk Bogusława Herse na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie – pierwowzór i późniejsze naśladownictwa na cmentarzu powązkowskim
 • dr Magdalena Kasa (IS PAN), Wielka cisza. Twórczość Marii Gerson-Dąbrowskiej w kontekście jej prac rzeźbiarskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie  
 • Agnieszka Kasprzak (Biuro Stołeczne Konserwatora Zabytków), komunikat
 • dr hab. Patryk Pleskot (IPN), Zagadka śmierci ks. Stefana Niedzielaka – proboszcza z Powązek