Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego

Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego – konferencja naukowa

Zapraszamy na II konferencję naukową z cyklu Colloquia Castrensia

Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego

1213 października 2017 r., godz. 9.00

Sala Koncertowa


Kolejne sympozjum z cyklu Colloquia Castrensia poświęcone będzie zagadnieniu budownictwa obronnego okresu kazimierzowskiego. Rządy ostatniego koronowanego władcy piastowskiego – Kazimierza III Wielkiego –charakteryzowały się niezwykłą dynamiką w zakresie budownictwa militarnego. Ten ogromny wysiłek inwestycyjny docenili zarówno kronikarze, jak i współcześni badacze. Obszerna literatura dotycząca tego zagadnienia nie wyczerpuje wielu ważnych wątków, które pozostają niezbadane.

Zamiarem organizatorów jest zachęcenie do zaprezentowania wyników swoich badań przedstawicieli różnych dyscyplin, w tym przede wszystkim badaczy zajmujących się dziedziną zwaną kastellologią.  Mamy nadzieję, iż przedstawienie na forum naukowym wyników szczegółowych kwerend źródłowych i rezultatów najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych przyczyni się do dokonania nowych istotnych ustaleń. Serdecznie zapraszamy osoby z kręgu akademickiego i muzealniczego, a także wszystkich zainteresowanych archeologią, historią czy historią sztuki.

Efektem debat konferencyjnych będzie publikacja artykułów naukowych w formie monografii pokonferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Załączniki