{oh!} Orkiestra Historyczna

 

{oh!} Orkiestra Historyczna została założona w 2012 r. w Katowicach przez grupę instrumentalistów – entuzjastów i miłośników muzyki dawnej, skupionych wokół koncertmistrzyni Martyny Pastuszki. W roku 2022 świętuje dziesięciolecie swojego istnienia.

Zespół wypracował sobie pozycję wiodącej orkiestry muzyki dawnej w Polsce. W opinii krytyków występy {oh!} Orkiestry Historycznej rozpatrywane są w kategorii nie tylko koncertów, ale prawdziwych muzycznych wydarzeń. Obecnie {oh!} współpracuje z najważniejszymi polskimi instytucjami i festiwalami w kraju i poza jego granicami jak Theater an der Wien, berlińska Staatsoper Unter den Linden, Wigmore Hall czy Filharmonia w Kolonii.

Od 2015 r. {oh!} Orkiestra Historyczna jest rezydentem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, a od roku 2018 regularnie współpracuje z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina (NIFC), skupiając się na historycznym wykonawstwie polskiej muzyki klasycystycznej i romantycznej. {oh!}, z udziałem wybitnych solistów występuje rokrocznie podczas kolejnych festiwali Chopin i Jego Europa oraz rejestruje polskie kompozycje na albumach CD. Na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej All’Improvviso w Gliwicach {oh!} konsekwentnie i z sukcesami rozwija także działalność operową. Dotychczas orkiestra wprowadziła do polskiego i europejskiego repertuaru koncertowego takie tytuły, jak: Didone abbandonata Domenica Sarriego, Arminio i Cajo Fabricio Johanna Adolpha Hassego, Gismondo, re di Polonia Leonarda Vinciego (szereg nominacji i nagród m.in. Opus Mussik – nominacje w pięciu kategoriach w tym dla najlepszej orkiestry) oraz Il Pastor Fido Georga Friedricha Händla (współprodukcja z Händel-Festspiele Halle).

Trwające zaangażowanie w projekty operowe zaowocowało również tegoroczną rezydencją {oh!} Orkiestry Historycznej w Niemczech na festiwalu Bayreuth Baroque. We wrześniu zobaczymy efekty pracy muzyków oraz Martynę Pastuszkę w roli dyrygenta.

Podczas rezydencji {oh!} Orkiestry Historycznej w kwietniu 2022 roku na festiwalu Misteria Paschalia formacja zaprezentowała repertuar oratoryjny, w tym premierowe wykonanie oratorium Jacoba Schubacka Die Jünger zu Emaus. Martyna Pastuszka poprowadziła całość od instrumentu.