Debata "Sprawiedliwość i ekologia. Jak wyjść poza perspektywę imperialną?"

Debata "Sprawiedliwość i ekologia. Jak wyjść poza perspektywę imperialną?"

Sprawiedliwość i ekologia. Jak wyjść poza perspektywę imperialną?

debata filozoficzna

25 października (poniedziałek), godz. 18:00

Wydarzenie zrealizowane zostanie w trybie online. Transmisja będzie dostępna na zamkowych kontach:
Facebook oraz YouTube

Wiceprezydent USA powiedziała, że wojny XX wieku były wojnami o ropę, a wojny XXI wieku będą wojnami o wodę. Władze Algierii oskarżają Kabylów o działania terrorystyczne polegające na podpalaniu lasów. Walka o zasoby, możliwości ekologicznej transformacji przemysłu będą decydowały o losach społeczeństw. Wszystko może być narzędziem gry sił między stronnictwami – wewnętrznymi i międzynarodowymi – i zdolność do realizacji zielonego modelu rozwoju może być ważniejsza niż wiele dyplomatycznych sojuszy. Można więc powiedzieć, że jeżeli według Clausewitza polityka była przedłużeniem wojny to ekologia nieuchronnie będzie przedłużeniem polityki (i wojny).

A gdzie w tej perspektywie miejsce na sprawiedliwość? Czy to podejście do ekologii w duchu real politic nie uniemożliwi przeprowadzenia systemowych zmian na rzecz ochrony środowiska? Czy zmiana gospodarcza może dokonywać się ponad głowami społeczeństw? Czego domagałaby się sprawiedliwość w procesie przemian? Jak myśleć o potrzebnych zmianach ekologicznych, by nie stały się źródłem dominacji? Jakie ramy filozoficzne pozwalają pogodzić potrzebę przemian i demokratyczną kulturę partycypacji? Jakie ramy filozoficzne pozwalają kryzys ująć jako szansę na stworzenie bardziej demokratycznego społeczeństwa?

Udział wezmą:

Magdalena Bartecka – ekspertka ds. sprawiedliwej transformacji w Polskiej Zielonej Sieci. Od 2017 r. zajmuje się doradztwem, rzecznictwem oraz angażowaniem interesariuszy w transformację energetyczną i gospodarczą regionów węglowych w Europie. Na co dzień współpracuje z Komisją Europejską i unijnymi agendami odpowiedzialnymi za energetykę i klimat, rządami narodowymi, władzami samorządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, biznesem oraz Kościołem. Wcześniej zajmowała się kwestią chłopskiego dziedzictwa Polaków. Producentka filmu dokumentalnego o dziedzictwie pańszczyzny „Niepamięć”. Współzałożycielka chrześcijańskiej wspólnoty „Formacja Transformacja”.

Prof. dr hab. Małgorzata Jacyno polska socjolożka, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią kultury. Główne publikacje: Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 1997, Alina Szulżycka (współautorka), Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa, Warszawa, 1999, Kultura w czasach globalizacji (red. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny), Wydawnictwo IFiS PAN, 2004, Warszawa, Kultura indywidualizmu, 2007, PWN, Warszawa (wyd. w j. rosyjskim Kultura indiwidualizma, 2012, Gumanitarnyj Centr, Charków, wyd. w j. czeskim Kultura individualismu, 2012, Sociologicke Nakladateltsvi, Praha), Przewodnik socjologiczny po Warszawie (red.), Oficyna Naukowa, 2016, Warszawa, Kultura na peryferiach (red. M. Jacyno, T. Kukołowicz, M. Lewicki), Narodowe Centrum Nauki, 2018, Warszawa.

Jakub Wiech – polski dziennikarz gospodarczy, eseista, poeta. Redaktor portalu Defence24.pl. Do jego głównych zainteresowań oraz tematów analiz należą zagadnienia związane z LNG, smogiem oraz gazem. Pisze o gospodarczych stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza rosyjskich i niemieckich, walczy z dezinformacją i fake newsami.