19 lutego 2023 r. - Młodzi wirtuozu w Zamku Królewskim

Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim

Koncert stypendystów Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

19 lutego 2023 r. (niedziela), godz. 12.00

Sala Koncertowa

 

Koncert wypełni bardzo różnorodna muzyka z saksofonem, fletem, skrzypcami, klawesynem i trąbką w rolach głównych. Dwa ostatnie instrumenty w tym niecodziennym składzie usłyszymy w utworze młodego australijskiego kompozytora. Repertuar obejmuje kompozycje mniej znanych twórców, ale obok nich usłyszymy utwór Saint-Saëns`a, który wszedł na stałe do repertuaru skrzypcowego.

Bilety na koncert można nabyć w kasie Zamku.

Równocześnie koncert będzie można obejrzeć na kanale Youtube Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
 

W programie:

Burton  Bazzini  d’Anglebert  Gotkovsky  Royer, Sarasate  Tulk  Waignein

Wystąpią:

Oliwia Gajda – skasofon, Maria Magdalena Kaczor – fortepian; Estera Laskowska – klawesyn;

Maria Pańczyk – skrzypce, Andrzej Siarkiewicz – fortepian; Sara Prusińska – flet, Nadieżda Pawlak – fortepian, Duet w składzie: Karol Tomaszewski– trąbka, Estera Laskowska – klawesyn.

Oliwia Gajda

Oliwia Gajda – 17-letnia saksofonistka, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie, w klasie  Roberta Gudai. Oliwia jest laureatką konkursów, a do jej najważniejszych osiągnięć należą:  II miejsce w XIV Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku, III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2022, wyróżnienie w XVI Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych we Wrocławiu. Oliwia jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów (2022/2023) oraz uczestniczką Programu Zdolni Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 2022 roku.

Estera Laskowska

Estera Laskowska – 18-letnia klawesynistka, obecnie dyplomantka Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, klasy klawesynu prowadzonej przez Małgorzatę Skotnicką. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez prof. Władysława Kłosiewicza, prof. Urszulę Bartkiewicz, prof. Markusa  Möllenbecka, dr hab. Ewę Mrowcę, dr Marię Erdman, dr Annę Urszulę Kucharską, dr Dorotę Zimną, prof. Petera Frankenberga, prof. Corinę Marti, prof. Cristiano Holtza, dr Katarzynę Drogosz, dr Geoffreya Govier i prof. Annę Galowich.

Jest laureatką konkursów, poniżej kilka z wielu osiągnięć Estry: I miejsce solo i I miejsce z zespołem w King’s Peak International Music Competition (2021), II miejsce w  VI Tokyo International Music Competition (2022), III miejsce w Odin International Music Competition (2022), I miejsce w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku (2021), I miejsce solo i II miejsce z zespołem na VI Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym im. Wandy Landowskiej w Gdańsku (2019).Brała udział w wielu koncertach takich jak: Koncert Młodych Trójmiejskich Talentów Klawesynistyki w ramach II i III Bałtyckiego Międzynarodowego Festiwalu Klawesynowego, Koncerty z cyklu „Wieczór przy świecach” w Akademii Muzycznej w Gdańsku, Koncert z okazji urodzin J. S. Bacha, Koncert Muzyki Francuskiej, Koncert Muzyki Dawnej w Akademii Klawiszowej, Koncert klawesynowy w Szkole Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni, Koncert familijny podczas Nocy Muzeów w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku,  Koncert historycznych fortepianów w Dworze Artusa w Gdańsku, Koncert klawesynowy – Świat Klawesynu – Sesja artystyczno-naukowa w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Koncert z orkiestrą „Polish Rising Music Stars” w ramach XI Euro Chamber Music Festival. Otrzymała stypendium Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne oraz stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, a w Programie ZDOLNI jest od 2022 r.

Maria Pańczyk

Maria Pańczyk – 17-letnia skrzypaczka, obecnie w klasie dyplomowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, w klasie prof. Małgorzaty Skorupy. Rozpoczynała naukę gry na pod kierunkiem mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej. Od najmłodszych lat koncertuje oraz bierze udział w konkursach solowych i kameralnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Do ostatnich jej osiągnięć nalezą:  I nagroda w XVI Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku oraz I nagroda w Birmingham International Music Competition. Maria uczestniczy w wielu kursach mistrzowskich, warsztatach orkiestrowych oraz wzbogaca swoją grą spektakl Bałtyckiego Teatru Różnorodności pt. „Pan Tadeusz”. Za swoje osiągnięcia otrzymywała stypendia, takie jak Stypendium Miasta Gdyni, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od tego roku Maria jest stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Sara Prusińska

Sara Prusińska – 17-letnia flecistka, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, w klasie Mateusza Wojtkiwa. Sara nie wyobraża sobie życia bez muzyki.  Specjalizuje się i kształci w muzyce klasycznej, którą ceni najbardziej. Jest uczestniczką kursów, wydarzeń muzycznych i kongresów podnoszących jej kompetencje. Pomimo licznych osiągnięć artystycznych, nie uważa ich za największe sukcesy. Najbardziej wartościowe są dla Sary kursy muzyczne. Jej pasją jest praca z różnymi muzykami i tworzenie z nimi zespołów. Obecnie współtworzy  zespoły kameralne, w skład których wchodzi flet, harfa oraz flet i gitara jak również zespół grający muzykę rocku progresywnego. Jej droga artystyczna w obecnym momencie jest ukierunkowana na granie w orkiestrze symfonicznej, która stwarza Sarze przestrzeń do dzielenia się sobą i swoimi umiejętnościami muzycznymi z otaczającym ją światem. Jest stypendystką Funduszu od 2022 roku.

Karol Tomaszewski

Duet Karol Tomaszewski, Estera Laskowska

Duet w składzie: Karol Tomaszewski– trąbka, Estera Laskowska –klawesyn powstał w ramach projektu KFnrD pod nazwą Kameralna Filharmonia Funduszu. Członkowie duetu  są stypendystami Funduszu, uczniami różnych szkół muzycznych. Karol Tomaszewski – 18-letni trębacz z Katowic uczy się w OSM I i II st. im. Karola Szymanowskie w Katowicach, w klasie Rafała Dudka. Estera Laskowska jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, w klasie klawesynu Małgorzaty Skotnickiej. Instrumentaliści są laureatami konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. Realizując swoją drogę muzyczną z wielką radością uczestniczą w większych projektach zarówno kameralnych jak i orkiestrowych.

Młodym wykonawcom będą towarzyszyć pianiści: Maria Magdalena Kaczor, Nadieżda Pawlak, Andrzej Siarkiewicz.

Młodzi Wirtuozi - to cykl koncertów realizowany przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci we współpracy z Muzeum Zamek Królewski oraz Muzeum Łazienki Królewskie, promujący młodych, zdolnych muzyków będących podopiecznymi Funduszu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program ZDOLNI przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Szersza informacja o Funduszu dostępna jest na stronie internetowej: www.fundusz.org