Udostępnianie zbiorów

Czytelnicy niebędący stałymi pracownikami Zamku mogą korzystać ze zbiorów biblioteki tylko w czytelni.

Stare druki i cimelia stanowią odrębną kolekcję i są udostępniane  za zgodą kierownika biblioteki wyłącznie do pracy o charakterze naukowo-badawczym. Można z nich korzystać w czytelni - po wcześniejszym umówieniu.

Księgozbiór Gabinetu Genealogiczno-Heraldycznego  udostępnia się  na miejscu za zgodą kustosza Gabinetu.

Do dyspozycji czytelników pozostają: księgozbiór podręczny, katalogi zbiorów, bezprzewodowy Internet (Wi-Fi).

Podstawą zamówienia każdej publikacji z magazynu jest wypełniony rewers.

Zamówienia na książki z magazynu realizowane są w godz. 10.0015.30

Zamówienia dotyczące książek, które znajdują się w depozytach działowych realizowane są w dniu następnym.

Wypożyczenia na zewnątrz realizowane są wyłącznie na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlega księgozbiór Gabinetu Genealogiczno-Heraldycznego.

Biblioteka>