Wykłady towarzyszące wystawie "Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo"

z

Cykl wykładów towarzyszących wystawie Traktat ryski – odzyskane dziedzictwo

Wybitni polscy wykładowcy przybliżą znaczenie traktatu ryskiego w szerokiej perspektywie historycznej i kulturowej.  Ukażą rolę bezprecedensowego wydarzenia, dzięki któremu do kraju powróciło wiele bezcennych dzieł sztuki oraz pamiątek narodowych. Znalazły się wśród nich słynne płótna Canaletta czy Marcella Bacciarellego, które można dziś podziwiać w Zamku, zwiedzając Salę Canaletta oraz Salę Rycerską.

Wykłady odbywają się o godz.18.00

Wykłady dostępne online: transmisja na zamkowym Youtube
Najbliższe wykłady:

7 grudnia
Powrót bogini. Rewindykacje ryskie w Łazienkach Królewskich
Prowadzenie: Aneta Czarnecka, Łazienki Królewskie w Warszawie

(wykład odwołany)

Archiwum wykładów:

5 października
Historia tapiserii wawelskich w okresie rewindykacji po 1921 r.
Prowadzenie: Magdalena Ozga, Zamek Królewski na Wawelu

7 września
Rola bibliotekarzy w pracach rewindykacyjnych polskich zbiorów bibliotecznych
Prowadzenie: dr Katarzyna Tomkowiak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, Toruń

22 czerwca
Losy kolekcji dzieł sztuki i wyposażenia Zamku Królewskiego rewindykowanych na mocy traktatu ryskiego Prowadzenie: dr Magdalena Białonowska, Zamek Królewski w Warszawie

8 czerwca
Nie tylko dzieła sztuki – inwentarz Zamku Królewskiego w Warszawie odzyskany na mocy traktatu ryskiego
Prowadzenie: Norbert Haliński, Zamek Królewski w Warszawie


25 maja
Traktat ryski a rewindykacja uniwersyteckiego Gabinetu Rycin (funkcjonującego przy dawnej Biblioteki Publicznej w Warszawie)
Prowadzenie: dr hab. Jolanta Talbierska, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

11 maja
Udział Mariana Morelowskiego w przygotowaniach pod przyszłą rewindykację mienia polskiego z Rosji
Prowadzenie: dr Piotr Chabiera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


13 kwietnia
Znaczenia traktatu ryskiego w ewolucji norm prawno-międzynarodowych w zakresie integralności dziedzictwa kulturowego
Prowadzenie: prof. Wojciech Kowalski, Uniwersytet Śląski30 marca
Traktat ryski – spojrzenie z perspektywy stulecia
Prowadzenie: prof. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

27 kwietnia
Odzyskiwanie polskiego dziedzictwa kultury na mocy traktatu ryskiego 1921 r. – sukcesy i porażki
Prowadzenie: dr hab. Dariusz Matelski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu