Wydarzenia związane z Jubileuszem

zdjęcie 1
zdjęcie 2

Wydarzenia związane z Jubileuszem

Podczas czteroletnich obchodów 50. rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego będziemy organizować wydarzenia zarówno odwołujące się do historycznej przeszłości, jak i promujące naszą obecną działalność. Bezpośredni związek  z obchodzoną przez Zamek rocznicą ma prezentacja historycznej skarbonki na Dziedzińcu Wielkim oraz społeczna zbiórka funduszy na odtworzenie w całości dekoracji hafciarskiej Sali Tronowej. Symboliczne odwołanie się przeszłości do przyszłości stanowi monumentalna rzeźba Igora Mitoraja – „Ikaria” wystawiona na Dziedzińcu pałacu Pod Blachą.

W pierwszym rok Jubileuszu  zorganizowano cztery duże wystawy czasowe i kilka ważnych pokazów, którym towarzyszy bogaty program edukacyjny i naukowy.


22 września 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie osób związanych w czasie odbudowy Zamku Królewskiego z Przedsiębiorstwem Pracownie Konserwacji Zabytków, które odegrało kluczową rolę przy odbudowie Zamku, współpracując także z wieloma instytucjami w całej Polsce. Oprócz  specjalistów technicznych, do wspólnych działań przy odbudowie włączyli się archeolodzy, historycy, historycy sztuki oraz konsultanci w zakresie różnych specjalności. Spotkanie z ludźmi, którzy bezpośrednio brali udział w odbudowie, a których pracę można teraz podziwiać, zwiedzając Zamek, miało ważny wymiar

W wydarzeniu wzięła udział inżynier Irena Oborska, główny projektant architektury odbudowy Zamku Królewskiego, dla miłośników Zamku nieoceniona skarbnica wiedzy z tamtego okresu.

Rozpoczynając spotkanie, prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego, docenił wkład i zaangażowanie gości w bezprecedensowe zadanie, jakim była odbudowa Zamku, a Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, koordynator Jubileuszu, ze wzruszeniem przypomniała zaangażowanie i ofiarność obywateli, którzy wspierali inicjatywę.

Następnie goście wzięli udział w sentymentalnym spacerze przez zamkowe sale, który prowadzili Irena Oborska i Sławomir Szczocki. W jego trakcie, oprócz wyjątkowych historii z czasów odbudowy, które przypominała Pani Irena, pozostali goście dzielili się swoimi prywatnymi wspomnieniami, nie zabrakło też anegdot i dykteryjek, przywołujących czas odbudowy.