„Spod Chocimia po koronę” – konferencja naukowa

 

Spod Chocimia po koronę

Konferencja naukowa z okazji 350. rocznicy bitwy pod Chocimiem 10–11 listopada 1673 r. i elekcji Jana Sobieskiego 21 maja 1674 r.

14 listopada 2023 r., godz. 10.00

Sala Koncertowa

Streaming z konferencji dostępny będzie na zamkowym kanale Youtube

 


Zbliża się 350. rocznica zwycięstwa w bitwie pod Chocimiem, jednego z największych w dziejach polskiego oręża. Jednak pomimo swojego historycznego znaczenia, sukces ten nie jest wystarczająco obecny w narodowej pamięci. Celem konferencji naukowej w Zamku Królewskim w Warszawie jest podsumowanie wiedzy o wydarzeniach nad Dniestrem z listopada 1673 roku i jej popularyzacja, a także uczczenie 350. rocznicy elekcji Jana III Sobieskiego.

W dniach 10–11 listopada 1673 r. wojska koronne i litewskie, dowodzone przez wszystkich czterech hetmanów Rzeczypospolitej, rozgromiły armię turecką. Była to pierwsza tak dotkliwa klęska w bitwie lądowej, jakiej doznali Turcy, a zarazem ostatnie tak wielkie zwycięstwo Rzeczypospolitej przed rozbiorami odniesione wyłącznie własnymi siłami (w przeciwieństwie do bitwy wiedeńskiej z 1683 r., kiedy to siły królewskie stanowiły jedynie trzecią część armii koalicji). Źródłem sukcesu chocimskiego były wydarzenia, które miały miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie od stycznia do kwietnia 1673 r. Obradował tam wówczas sejm, na którym zwaśnione obozy polityczne, będące jeszcze kilka tygodni wcześniej w stanie wojny domowej, pogodziły się i podjęły wzmożone wysiłki, aby oddalić zagrożenie i odwrócić skutki najazdu tureckiego z 1672 r. 

Wielkie zwycięstwo chocimskie, choć należy do znakomicie opracowanych w historiografii, wciąż nie jest wystarczająco obecne w pamięci narodowej. Przyczyną tego może być fakt, że z jednej strony pozostaje ono w cieniu bitwy wiedeńskiej, z drugiej – że jego rocznica pokrywa się ze świętem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

W związku z przypadającą rocznicą Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum zaprasza więc na konferencję naukową, której zadaniem będzie podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy o wydarzeniach nad Dniestrem w listopadzie 1673 r., a także ich popularyzacja. Głównym autorem sukcesu chocimskiego był hetman wielki koronny Jan Sobieski, który już zaledwie pół roku po zwycięstwie z 11 listopada został wybrany królem Polski. Celem konferencji jest więc także uczczenie przypadającej w maju przyszłego roku 350. rocznicy elekcji Jana III Sobieskiego, a jednocześnie pokazanie, jak wyglądała droga hetmana wielkiego koronnego spod Chocimia po koronę.


Z tematyką konferencji związana jest publikacja naukowa pt. Żył królem, umarł człowiekiem. Michał Korybut Wiśniowiecki i jego czasy 1669–1673 do nabycia w zamkowym sklepie.
 

logotypy


 

Załączniki