Koncerty

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Zamek Królewski posiada długą tradycję życia muzycznego.


Za panowania Wazów powstała na dworze kapela królewska z udziałem muzyków zagranicznych, a w południowym skrzydle Zamku wybudowano teatr dworski. Od 1628 r. wystawiano tu opery włoskie, a także utwory pisane na zamówienie Władysława IV. Tym samym Zamek stał się miejscem prezentacji pierwszego spektaklu operowego w Rzeczypospolitej.

Ostatni król - Stanisław August (mecenas nauki i sztuki) - zadbał, by w ramach przebudowy Zamku powstała sala koncertowo-widowiskowa. Doprowadził również do reaktywacji orkiestry królewsko-teatralnej oraz zaangażował znakomitych artystów - kompozytorów i wykonawców z całej Europy. W tym okresie w programach koncertów zamkowych proponowano ten sam repertuar, który wykonywany był w salach koncertowych Paryża, Londynu i Wiednia.

Obecna działalność Zamku Królewskiego jest naturalną konsekwencją wspomnianych tradycji muzycznych.

Koncerty odbywają się w Sali Koncertowej oraz Sali Wielkiej (Balowej).


Do imprez na stałe wpisanych do zamkowego kalendarza należą autorskie cykle koncertowe. W ubiegłych latach były to: Polska dla Europy (2004), Muzyka miast polskich (2005), Mozart 1756-2006 (2006), Muzyka dworów europejskich (2007), Czarodziejskie głosy (2008), Wielkie rocznice (2009), Chopin 1810-2010 (2010), Muzyka szlachetnie urodzonych (2011), Muzyka Kresów Wschodnich (2012), Cykl jubileuszowy, (2013) Feniks z popiołów (2014) Mecenasi Sztuki (2015) 1050 lat w muzyce (2016). Pierwsze wykonania (2017) 100 lat niepodległości (2018). Rok Wazowski (2019). Nie tylko klasycznie (2020). Festiwal Muzyki Barokowej – Antonio Vivaldi (2021). Festiwal Muzyki Barokowej – Alessandro Stradella (2022).

Zapraszamy także na koncerty Młodych Wirtuozów – w wykonaniu stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 

Co roku odbywają się w Zamku koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach Festiwalu Mozartowskiego, a także Wielkanocne Festiwale Ludwiga van Beethovena. Od 2017 r. współpracujemy również z Polską Operą Królewską.