"Odbudowa, restytucja czy trwała ruina? Nowe życie obiektów rezydencjonalnych" – konferencja naukowaOdbudowa, restytucja czy trwała ruina?

Nowe życie obiektów rezydencjonalnych

konferencja naukowa

27-29 października 2022 r.

Wydarzenie transmitowane będzie na zamkowym kanale Youtube
 


Jubileusz

W dniu 26 stycznia 2021 r. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum zainicjował obchody Jubileuszu Zamku Królewskiego, których celem jest upamiętnienie 50. rocznicy powołania Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego i rozpoczęcie wyjątkowego dzieła, jakim była restytucja dawnej warszawskiej rezydencji królewskiej. Obchody Jubileuszu zostały rozpisane na cztery lata, z których każdy rok poświęcony jest innemu z najważniejszych aspektów wielkiego dzieła odbudowy: Obywatelskiemu Komitetowi (2021), procesowi restytucji bryły (2022), zamkowym kolekcjom (2023) oraz ludziom i misji (2024). Każdy z nich zawierać będzie bogaty program wystawienniczo-naukowo-edukacyjny.


Konferencja

Przykład odbudowy Zamku Królewskiego stał się inspiracją do powołania forum dyskusyjnego na temat różnych koncepcji rewitalizacji zabytkowych budowli rezydencjonalnych. Celem trzydniowej konferencji będzie nie tylko przedstawienie całej złożoności procesu odbudowy obiektów zabytkowych, począwszy od podjęcia decyzji poprzez realizację do oceny efektów końcowych, ale również zaprezentowanie innych teorii konserwatorskich dotyczących ochrony obiektów zabytkowych. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest do wszystkich specjalistów zainteresowanych tą problematyką, reprezentujących różne dziedziny nauki.


Miejsce obrad: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum


Konferencja ma charakter otwarty
 i uczestnictwo w niej jest bezpłatne.


Więcej informacji w załącznikach do pobrania u dołu strony

 

Okna transmisji:

Dzień 1

Dzień 2Dzień 3