Katalogi

Katalog komputerowy liczy ponad 42.000 rekordów i obejmuje zbiory Biblioteki oraz Gabinetu w tym:

  • książki nowe (wydane po 1800 roku)
  • katalogi aukcyjne
  • czasopisma
  • artykuły (bibliografia zawartości Kroniki Zamkowej)

Uwaga! Katalog komputerowy nie jest kompletny – zawiera ok. 80% zasobu. Publikacji niewykazanych w katalogu on-line należy szukać także w katalogach kartkowych (dostępnych w bibliotece).

Katalogi kartkowe:

  • alfabetyczny katalog nowych książek,
  • alfabetyczny katalog starych druków,
  • alfabetyczny katalog czasopism (prowadzony do 2017 roku)
  • katalog katalogów aukcyjnych (podział wg nazw domów aukcyjnych a w ich obrębie chronologiczny) *
  • katalog katalogów zabytków (układ topograficzny)*
  • systematyczny katalog książek*

* Katalogi prowadzone do 2002 roku