Konkurs "Moja Polska"

Co to znaczy być Polakiem? Czym jest dla mnie tożsamość narodowa? Jakie cechy i elementy są jej nieodłączne? Co nas, wszystkich Polaków, łączy – ponad tak wyraźnymi dziś polityczno-światopoglądowymi podziałami? Te ważkie pytania warto stawiać sobie po wielokroć, na różnych etapach życia, za każdym razem starając się udzielić na nie pełniejszej i dojrzalszej odpowiedzi. Bieżący rok stwarza jednak wyjątkową ku temu okazję z uwagi na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy Was zatem do niecodziennej zabawy, w ramach której na powyższe pytania odpowiecie w formie sugestywnego obrazu. Biorąc w niej udział, możecie stać się współtwórcami wielkiej jubileuszowej wystawy Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej, którą będziemy prezentować w salach Zamku Królewskiego od 10 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Zadanie jest proste, ale jednocześnie ambitne i angażujące twórczą inwencję – wykonać niebanalne zdjęcie, które można by opisać hasłem „portret z Polską w tle”. Może to być Wasz autoportret lub wizerunek kogoś z Waszej rodziny czy przyjaciół. Postarajcie się, aby na tle osoby (lub osób) na pierwszym planie w kadrze znalazł się także wizerunek – dosłowny lub symboliczny – tego, co sprawia, że każdy z Was czuje się w pełni Polakiem.  Może to być ogólny pejzaż lub drobny szczegół – przyroda, architektura, dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku… – co tylko serce podsunie Wam na myśl jako Wasz własny i swoisty emblemat polskości.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze. Wejdą one w skład instalacji artystycznej pt. Moja Polska – wielkiego kolażu współczesnej i archiwalnej fotografii portretowej, stanowiącego zwieńczenie ekspozycji Znaki wolności... Autorzy wybranych przez nas zdjęć zostaną zaproszeni na wernisaż i otrzymają egzemplarz towarzyszącego jej wydawnictwa,  wszyscy zaś uczestnicy konkursu dostaną bezpłatne dwuosobowe bilety wstępu na wystawę (do wykorzystania w dowolny dzień w trakcie jej trwania).