"Czy słońce mija jak pocałunek? O prawdzie poezji Baczyńskiego" – debata filozoficzna


Zapraszamy na pierwszą w tym roku debatę filozoficzną pt.

Czy słońce mija jak pocałunek? O prawdzie poezji Baczyńskiego

31 stycznia 2022 r., godz. 18.00

Wydarzenie odbędzie się w trybie online i transmitowane będzie na zamkowych kanałach

Youtube oraz Facebook

 


A gdybyśmy zapomnieli na chwilę, że Baczyński zginął? Zapomnijmy też o etykietkach typu "katastrofizm". Potraktujmy tego wyśmienitego poetę poważnie i zapytajmy o prawdę jego wierszy.

Baczyński jest dziś powszechnie znany i zupełnie nieczytany. Kto dziś zna jego wiersze o zwierzętach, pisane z perspektywy wilka czy obłoku? Ich językowa siła jest ogromna i ma moc odnawiania polszczyzny.

Czy specyficzna pozycja Baczyńskiego – autora powszechnie kojarzonego i jednocześnie nieobecnego – nie odpowiada napięciom jego autorecepcji?

Sam Baczyński odwrócił się od swoich wierszy pisanych przed 1941 rokiem. Czy słusznie? Może to jego najlepsze wiersze? Może krytycy literaccy go skrzywdzili? Może sam siebie potraktował trochę niesprawiedliwie?
W naszej dyskusji nie zabraknie kontrowersji!

Dyskutować będą:

Przemysław Dakowicz – polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury; doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo; adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego.

Anita Jarzyna  doktor nauk humanistycznych, badaczka literatury, głównie poezji XX-wiecznej, interpretatorka.. Autorka książek „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), Lublin 2013 oraz Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka

Piotr Sadzik  zajmuje się literackimi przedstawieniami anomii, filozofią literatury w kontekście refleksji postsekularnej oraz myślą Jacques’a Derridy. Współredaktor Spojrzenia Antonioniego oraz Widm Derridy, a także redaktor tomu Imiona anomii. Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego. Przygotowuje monografię poświęconą „maranom literatury polskiej”.Moderator Aleksander Temkin