Rozróżnieni w wierze równi wobec prawa? 450. rocznica uchwalenia Konfederacji Warszawskiej 1573 r.

 

Rozróżnieni w wierze równi wobec prawa? 450. rocznica uchwalenia konfederacji warszawskiej 1573 r.

27 stycznia 2023 r., godz. 10.00

Sala Koncertowa

Wydarzenie transmitowane będzie na zamkowych kanałach Facebook i Youtube 

Program konferencji

 W styczniu 2023 roku obchodzimy 450. rocznicę uchwalenia na sejmie konwokacyjnym w pierwszym bezkrólewiu aktu konfederacji warszawskiej. Po dziś dzień uznawany jest on za symbol polskiej tolerancji religijnej oraz pionierskie rozwiązanie w kwestii zasad współistnienia w Rzeczypospolitej wyznawców różnych chrześcijańskich konfesji. Idea konfederacji kontrastuje z realiami szarganej konfliktami i wojnami religijnymi Europy Zachodniej.

Celem sesji będzie ponowne przyjrzenie się zapisom aktu konfederacji, okolicznościom ich powstania, recepcji przez współczesnych oraz potomnych, a także ich funkcjonowania w praktyce. Podsumujemy również bogaty dorobek polskiej nauki w zakresie badań nad stosunkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej XVI i XVII w. oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zgodnie z duchem konfederacji obywatele, rozróżnieni w wierze chrześcijańskiej, rzeczywiście byli równi wobec prawa? Zaprosiliśmy znamienitych gości, którzy mogą wylegitymować się bogatym dorobkiem naukowym zarówno w zakresie stosunków wyznaniowych w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, jak i historii prawa. 
 

Załączniki