19 czerwca 2022 r.

19 czerwca (niedziela) 2022 r.

 W kręgu znajomych Alessandra Stradelli

Sala Wielka

godz. 18.45

Kup bilet

Koncert poprzedzi krótka prezentacja nowego nabytku malarskiego Zamku Królewskiego w Warszawie. O obrazie Adama-Friedricha von Löwenfincka Fantazyjny zwierzyniec opowie dr Anna Szkurłat

Wykonawcy:

{oh!} Orkiestra Historyczna

pod kierunkiem Martyny Pastuszki

w składzie:

Martyna Pastuszka  skrzypce

Aleksander Mocek  klawesyn

Maciej Łukaszuk  wiolonczela

Dominika Małecka  skrzypce

Adam Pastuszka  skrzypce

Anna Firlus  klawesyn

Jan Čižmář  teorba/gitara/lutnia

Program:

Carlo Ambrogio Lonati (1645-1715)

Sonata I D- dur na skrzypce i basso continuo (Mediolan 1701)

[…]  Largo  Sostenuto  Presto

Giovanni Battista Vitali (1632-1692)

Sonate a due, tre, quattro e cinque op. 5 (Bolonia 1669)

Sonata d-moll La Masdoni

Largo – Grave – Largo - Vivace

Sonata  D-dur  La Campori

Allegro  Grave  Largo  Grave  Vivace

Carlo Ambrogio Lonati (1645-1715)

Sonata V e-moll na skrzypce i basso continuo

Largo  Allegro  Largo  Vivace  Largo  Spiritoso  Allegro


Francesco Cavalli (1602-1676)

Canzona a 3 ze zbioru Musiche Sacre  (Wenecja 1656)

---  ---  ---
 

Carlo Ambrogio Lonati (1645-1715)

Sonata VIII c-moll na skrzypce i basso continuo

{Largo  Spiritoso  Largo  Spiritoso}  Allemanda z wariacjami  Largo-Giga  Minue

Sinfonia  A-dur na dwoje skrzypiec i basso continuo

[Andante - Allegro]  [Largo]  [Presto]
 

Francesco Cavalli (1602-1676)

Canzona a 4 ze zbioru Musiche Sacre

Logotypy