Ogrody na certyfikowanym szlaku kulturowym Rady Europy

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie w roku 2017 wspólnie z kilkoma wiodącymi ogrodami historycznymi Europy utworzyły Europejski Szlak Ogrodów Historycznych działający przy administracji hiszpańskiego Lloret de Mar. Obecnie organizacja łączy ponad 30 historycznych ogrodów z różnych krajów, które wspólnie promują i upowszechniają działania związane z zarządzaniem, utrzymaniem i konserwacją europejskiego dziedzictwa ogrodowego. Wypracowywana jest także wspólna oferta kulturalna i turystyczna, oraz prowadzone są rozmowy nad standaryzacją prac w obrębie historycznej przestrzeni ogrodowej.

W dniach 7-8 października 2020 r. Rada Zarządzająca Banku Rozwoju Rady Europy zatwierdziła certyfikację Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych, dołączając go do listy 40 certyfikowanych szlaków kulturowych zrzeszonych przy Radzie Europy.

European Route of Historic Gardens skupia historyczne ogrody w celu promowania i podnoszenia świadomości zabytkowych ogrodów, które są nierozerwalnie związane z miejscami o dużym znaczeniu historycznym. Dlatego oprócz swoich nieodłącznych walorów artystycznych i przyrodniczych (botanicznych, krajobrazowych, estetycznych itp.) mających zawsze wysoką wartość historyczną, związaną z ośrodkami decyzji politycznych i prestiżu społecznego różnych narodów i regionów.

Certyfikacja szlaku kulturowego jest swoistą gwarancją jakości. Dzięki współpracy z Przyjaciółmi z europejskich założeń ogrodowych zrzeszonych w organizacji możliwe podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu ochronę i rozwój historycznych parków i ogrodów.

Więcej informacji na temat nowo utworzonego Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych można znaleźć na stronie https://europeanhistoricgardens.eu/

Zamek Królewski należy również do dwóch innych organizacji międzynarodowych związanych bezpośrednio z historycznymi ogrodami: European Garden Heritage Network oraz European Boxwood and Topiary Society.

z