Parlamentaryzm, konstytucjonalizm, myśl polityczna Rzeczypospolitej okresu Sejmu Wielkiego oczach Europy

 

Zamek Królewski w Warszawie

Instytut Wielkiego Xięstwa Litewskiego

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego

zapraszają na

międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową z okazji 230. rocznicy uchwalenia Ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku

pt.

Parlamentaryzm, konstytucjonalizm, myśl polityczna Rzeczypospolitej okresu Sejmu Wielkiego oczach Europy.

Recepcja Konstytucji 3 Maja w świecie

14 maja 2022 r., godz. 9.00

Zamek Królewski w Warszawie
 

PROGRAM

9.00–9.10

Rozpoczęcie konferencji:

Prof. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

Piotr Biliński, Marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

 

09.10–9.25

Prowadzenie konferencji i referat wstępny

 

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk / Towarzystwo Badań nad XVIII wiekiem)

9.25–11.15

Sekcja 1

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński  Polska tradycja parlamentarna i prawna wobec kształtu ustrojowego państwa w okresie I Rzeczpospolitej

Dr hab. prof. AIK Rafał Lis, Katedra Myśli Politycznej, Akademia Ignatianum w Krakowie  Konstytucja 3go Maja w świetle dylematów myśli politycznej i konstytucyjnej XVIII i XIX wieku

Dr Jacek Kordel, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski  Staropolski parlamentaryzm w oczach oświeconej  europejskiej opinii publicznej

Dr hab. prof. UCL Richard Butterwick-Pawlikowski, University College London / Muzeum Historii Polski  Konstytucja 3 Maja: ustrój dla wyzwań XIX wieku

Dyskusja. Prowadzenie i moderacja  prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

11.15–11.25

Przerwa

11.25–13.15

Sekcja 2

Prof. dr hab. Adam Bosiacki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski  Recepcja i wzajemne oddziaływanie Konstytucji 3 Maja w dyskusji i rozwiązaniach normatywnych Stanów Zjednoczonych i kultury common law

Dr hab. Prof. UG Barbara Klassa, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański Pierwszy prawdziwie narodowy czyn w dziejach Polski. Historiografia amerykańska o Konstytucji 3 Maja

Dr hab. prof. U.J. Aleksander Głogowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński  Recepcja konstytucji 3 maja w Anglii. Kontrrewolucja, czy rewolucja

Prof. dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich /  Instytut Historii Litwy w Wilnie  We wszystkich tu widzą satysfakcję z losów ulepszonych naszej Ojczyzny - reakcja elit Zjednoczonych Prowincji na Konstytucję 3 Maja na podstawie korespondencji Augustyna Middletona

Dyskusja. Prowadzenie i moderacja  dr Rūstis Kamuntavičius

13.15–14.45

Obiad

15.00–16.30

Sekcja 3

Ričardas Jaramičius, Uniwersytet Witolda Wielkiego  Relacje między Trzecim Statutem Litewskim a Konstytucją 3 maja

Prof. dr Valdas Rakutis, Instytut Historii i Archeologii Regionu Morza Bałtyckiego, Uniwersytet w Kłajpedzie  Konstytucja 3go maja  w kierunku usprawnienia administracji publicznej: Konstytucja i wojsko

Dr Aleh Dziarnovich, Zamek w Krewie  Sprzeczny obraz: Konstytucja 3go maja w myśli i historiografii białoruskiej

Dyskusja. Prowadzenie i moderacja prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

16.30–16.40

Przerwa

16.40–18.50

Sekcja 4

Dr hab. prof. UMK  Anna Tarnowska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dwie niemieckie narracje o Trzecim Maja: Ustawa Rządowa w oczach Berlina i Monachium

Dr Adam Danilczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Rosja wobec Konstytucji 3 maja. Wojna 1792 r.

Prof. dr hab. Piotr Ugniewski, Muzeum Historii Polski / Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski  Konstytucja 3go Maja w zwierciadle francuskiej opinii

Dr hab. prof. U.G. Gabriela Majewska, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański  Szwedzkie elity wobec polskiej konstytucji z 1791 r.

Dr hab. prof. UAM  Paweł Zając OMI, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Stolica Apostolska wobec Konstytucji 3go Maja

Dyskusja. Prowadzenie i moderacja dr hab. Hieronim Grala, Wydział "Artes Liberales“, Uniwersytet Warszawski

19.00 – 19.30

Referat podsumowujący:

prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Projekt naukowy programu konferencji:

Michał Kwilecki i Rūstis Kamuntavičius

 

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

z