"Noblesse oblige. W służbie nauki i edukacji" – konferencja naukowa

 

Noblesse oblige. W służbie nauki i edukacji

Konferencja naukowa

7 wrzesień 2022 r.

Motto: „Komu raz Parki włożyły ideał życiowy do kolebki, ten już do końca bez tego ideału żyć nie potrafi. Moją ziemską boginią jest Nauka Polska

Karolina Lanckorońska   Rzym, 27 maja 1991 r.

Program konferencji:

10.00 – uroczyste otwarcie: prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

10.1512.00 – panel I:  Nauka 

moderator: prof. dr hab. Wojciech Fałkowski   

 1. Karoliny Lanckorońskiej droga do historii sztuki
  Prowadzenie:
  dr hab. Paweł Pencakowski, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 2. Twórczość Michała Anioła w badaniach naukowych Karoliny Lanckorońskiej
  Prowadzenie: 
  prof. dr hab. Jerzy Miziołek, Uniwersytet Warszawski
 3. Karoliny Lanckorońskiej wkład do badań historycznych
  Prowadzenie: 
  prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, Uniwersytet w Białymstoku
  Dyskusja

12.0012.20 – przerwa kawowa

12.2014.10 – panel II: Nauka

moderator: prof. dr hab. Jan Ostrowski, Polska Akademia Umiejętności

 1. Polskie inicjatywy naukowe w powojennym Rzymie i wkład Profesor Karoliny Lanckorońskiej w ich realizacje
  Prowadzenie: dr hab. Henryk Litwin, Uniwersytet Warszawski
 2. Polski Instytut Historyczny w Rzymie w biografii Karoliny hr. Lanckorońskiej i ks. prof. Waleriana Meysztowicza
  Prowadzenie: 
  dr hab. Mirosław Supruniuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 3. Współpraca o. prof. Henryka Damiana Wojtyski CP z Polskim Instytutem Historycznym w Rzymie
  Prowadzenie: ks. bp. prof. Jan Kopiec, Uniwersytet w Opolu
  Dyskusja

14.1015.30 – przerwa w obradach

15.3017.30 – panel III: Edukacja

Moderator: Jakub Borawski, Rada Fundacji Lanckorońskich

 1. Rola porucznik Karoliny Lanckorońskiej w powstaniu i organizacji wyższych studiów dla żołnierzy 2. Korpusu
  Prowadzenie: 
  prof. dr hab. Krystyna Jaworska, Uniwersytet w Turynie
 2. Sojusznicy i wrogowie misji edukacyjnej Karoliny Lanckorońskiej dla żołnierzy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech
  Prowadzenie: 
  dr Ewa Włoch, Zamek Królewski w Warszawie
 3. Związki prof. Karoliny Lanckorońskiej z polskim środowiskiem naukowym w Wielkiej Brytanii (PTNO i PUNO) w świetle opracowań, wspomnień i dokumentów
  Prowadzenie: 
  dr hab. Joanna Pyłat, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Światowa Rada Badań nad Polonią
  Dyskusja

Załączniki