4 czerwca 2023 r. – Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim

Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim

Koncert stypendystów Programu "Zdolni" Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

4 czerwca 2023 r. (niedziela), godz. 12.00

Sala Koncertowa

Repertuar koncertu wypełni muzyka różnych epok  od barokowych utworów Telemanna i Albinoniego przez romantyczne Chopina i Mendelssohna oraz modernistyczny koncert-Charlier’a po kompozycje Prokofiewa. Na zakończenie koncertu usłyszymy I część kwintetu Zarębskiego przygotowaną w ramach Kameralnej Filharmonii Funduszu.

 

Bilety na koncert można nabyć w kasach Muzeum.

W programie:

Albinoni, Charlier, Chopin, Mendelssohn, Prokofiew, Telemann, Zarębski

Wystąpią:

Małgorzata Błazik skrzypce, Katarzyna Glensk– fortepian; Filip Pacześny fortepian; Karol Tomaszewski trąbka, Adam Greń – fortepian; Rio Ueyama fortepian; kwintet w składzie: Maria Pańczyk I skrzypce Karolina Kuskowska II skrzypce, Emanuel Ogrodniczek altówka, Zuzanna Moszumańska wiolonczela, Kacper Kukliński fortepian.


Małgorzata Błazik
Małgorzata Błazik
– 14-letnia skrzypaczka, uczennica  II klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego  w Warszawie, w klasie skrzypiec Pani Agnieszki Cypryk. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 6 lat pod opieką Alicji Wojakowskiej, a następnie Magdaleny Szczepanowskiej i Agnieszki Cypryk. Występuje w Polsce i za granicą jako solistka jak również w zespołach kameralnych. Występowała na Zamku Królewskim w Warszawie, w Filharmonii Narodowej, na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina, w Filharmonii Warmińsko -Mazurskiej w Olsztynie, w Rzymie, a z zespołem kameralnym w Wenecji i Padwie. Bierze udział w kursach mistrzowskich w Polsce i zagranicą. Jest laureatką ponad 50 konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Od 2022 roku należy do grona stypendystów Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Filip Pacześny

Filip Pacześny – 17-letni pianista, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Joanny Ławrynowicz-Just. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat w PSM I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie pod kierunkiem Danuty Gościńskiej. Jest laureatem konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zdobył II nagrodę i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu Jana Sebastiana Bacha na XVI Konkursie Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku. Jest również zdobywcą I nagrody ex equo na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA” w Kielcach. Poza instrumentalistyką solową bardzo chętnie angażuje się w działalność kameralną. Razem z Triem został nagrodzony I Nagrodą na IX Międzynarodowym Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach w Bydgoszczy oraz VI Warszawskim Forum Muzyki Kameralnej. W ramach I nagrody na VI Warszawskim Forum Muzyki Kameralnej dokonał nagrania 2 Tria fortepianowego op. 67 Dymitra Szostakowicza na Sali Koncertowej Nowa Miodowa. Współpracował z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, z którą wykonał 3 Koncert Fortepianowy op.37 Ludwiga van Beethovena i z Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Koncertował na Zamku Królewskim w Warszawie, w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich, w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdrój, Ośrodku Chopinowskim w Szafarni czy w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne. Od 2018 jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Karol Tomaszewski

Karol Tomaszewski – 18-letni trębacz, tegoroczny absolwent POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie Rafała Dudka. Karol pochodzi z muzycznej rodziny, poza muzyką solową uczestniczy w projektach kameralnych, podejmując wyzwania na pograniczu muzycznego eksperymentu. Gra w zespole o interesującym, rzadko spotykanym składzie: fortepian, skrzypce i trąbka oraz brał udział w projekcie Kameralnej Filharmonii Funduszu, gdzie również wykonał współczesny utwór na nietypowy skład trąbkę i klawesyn Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Do ostatnich osiągnięć Karola należą: III miejsce w 3 Świętokrzyskim festiwalu klas Instrumentów dętych (2022), III miejsce w 13th International Interpretative Competition for Wind Instruments Brno (2022), II Miejsce Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu Zdroju. Karol uczestniczył też w European Youth Orchestra Academy.

Jest stypendystą Julian Cochran Foundation, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz trzykrotnym stypendystą prezydenta miasta Katowice. Poza muzyką jego pasją są podróże, a wśród rozlicznych zainteresowań Karola ważne miejsce zajmuje malarstwo i technologia.

Rio Ueyama

Rio Ueyama – 15-letni pianista, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Iriny Rumiancewej-Dąbrowski. Naukę gry na fortepianie rozpoczął jako 4-latek w klasie fortepianu Marzeny Jasińskiej-Siudzińskiej (metoda Suzuki). Jest laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych, a do jego ostatnich osiągnięć nalezą:  I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym ‘Premio ENRICO GALLETTA 2021’ w Livorno we Włoszech (2021 ), III Miejsce w VI Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie

Chopinowskiego w Turznie (2022), I Miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Koninie (2022), I nagroda oraz nagroda za najlepsze wykonanie utworu współczesnego w XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Enschede w Holandii (2022), I Miejsce w XVI Konkursie Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej i

Ludwika Stefańskiego w Płocku (2022).Występował w prestiżowych miejscach m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego (z Polską Orkiestrą Radiową pod batutą Michała

Klauzy wykonał Koncert fortepianowy D-dur J. Haydna), w Filharmonii Narodowej w Warszawie (jako solista i kameralista), a także w 54. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju jako solista. W 2022 roku był zaproszony na ‘VII Rubinstein Piano Festival in Łódź” i zagrał recital w Sali Kameralnej w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz zagrał Koncert fortepianowy a-moll op. 16 Edvarda Griega z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod batutą Marka Wroniszewskiego w Sali Koncertowej Nowa Miodowa w Warszawie. Jest stypendystą Centrum Edukacji Artystycznej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Krajowego Fundusz na rzecz Dzieci. Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. u takich profesorów jak  Dang Thai Son, Dina Yoffe i Nikorai Demidenko.

Trio w składzie: Maria Pańczyk  I skrzypce, Karolina Kuskowska II skrzypce,  Emanuel Ogrodniczek altówka, Zuzanna Moszumańska wiolonczela, Kacper Kukliński fortepian powstało w ramach projektu KFnrD pod nazwą Kameralna Filharmonia Funduszu. Uczestnicy kwintetu są stypendystkami i stypendystami Funduszu, uczennicami uczniami różnych szkół muzycznych. Karolina Kuskowska – 16- letnia skrzypaczka jest z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, gdzie uczy się pod kierunkiem Małgorzaty Skorupy, Maria Pańczyk – 18-letnia skrzypaczka jest uczennicą Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni również  w klasie Małgorzaty Skorupy, Zuzanna Moszumańska - z wyróżnieniem ukończyła OSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, w klasie wiolonczeli Marcina Misiaka, Emanuel Ogrodniczek – to tegoroczny absolwent Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie w klasie altówki pana Tomasza Ptaka, a Kacper Kukliński ukończył w tym roku Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, w klasie prof. Waldemara Wojtala Instrumentaliści są laureatami konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. Realizując swoją drogę muzyczną z wielką radością uczestniczą w większych projektach zarówno kameralnych jak i orkiestrowych.

Młodym wykonawcom będą towarzyszyć pianiści, kameraliści związani z uczelniami wyższymi oraz szkołami muzycznymi: Katarzyna Glensk i Adam Greń. Prowadzenie koncertu Michał Szymański.

Młodzi Wirtuozi  to cykl koncertów realizowany przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci we współpracy z Muzeum Zamek Królewski oraz Muzeum Łazienki Królewskie, promujący młodych, zdolnych muzyków będących podopiecznymi Funduszu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program ZDOLNI przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Szersza informacja o Funduszu dostępna jest na stronie internetowej: www.fundusz.org

 

Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy