Webinarium "Od Byczyny do Bytomia i Będzina 1588–1589. W zbroi pikiniera marsz!"10 marca 2021 r., godz. 18.00

zamkowy Facebook oraz Youtube
__________

z

W dniach 8–10 marca obchodzić będziemy kolejną rocznicę podpisania traktatu bytomsko-będzińskiego z 1589 r., a więc porozumienia, które normalizowało stosunki Rzeczypospolitej z państwami władanymi przez Habsburgów austriackich i umocniło na polskim tronie Zygmunta III. O tym bowiem, kto zostanie królem, musiała zadecydować wcześniej zbrojna rozprawa.

W wyniku podwójnej elekcji w 1587 r. doszło do wojny pomiędzy poplecznikami szwedzkiego królewicza a zwolennikami Maksymiliana Habsburga. Większa część społeczeństwa szlacheckiego poparła Jagiellona „po kądzieli”, dzięki czemu udało mu się szybko koronować. Rywal nie dawał jednak za wygraną, a jego wojska były wciąż groźne.

Z tych oto powodów hetman wielki koronny Jan Zamoyski skierował swe siły przeciw zastępom Habsburga i rozbił je 24 stycznia 1588 r. pod Byczyną na Śląsku, a pretendenta do korony wziął do niewoli. Po zwycięstwie przyszedł czas na pertraktacje pokojowe, zwieńczone zawarciem traktatu bytomsko-będzińskiego, na mocy którego Habsburgowie uznali Zygmunta III za polskiego króla.

Podczas webinarium, którego celem jest upamiętnienie tych wydarzeń, ekspert od relacji Rzeczypospolitej z Habsburgami austriackimi z przełomu XVI i XVII w. dr Aleksandra Barwicka-Makula z Uniwersytetu Śląskiego przybliży krętą i wyboistą drogę prowadzącą do zawarcia traktatu bytomsko-będzińskiego. Pracownicy Zamku –  dr Zbigniew Hundert i dr Tomasz Mleczek – omówią natomiast przebieg bitwy pod Byczyną i uzbrojenie obu stron.

Wydarzenie jest pretekstem do zaprezentowania półzbroi pikiniera – nowego obiektu z zbiorach muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych kompletów uzbrojenia ochronnego, jakie były używane przez piechotę w Europie Zachodniej w drugiej połowie XVI w., wykonany najprawdopodobniej  w Niemczech. Nie zabrakło go również w bitwie pod Byczyną z 1588 r. – i to po obu stronach konfliktu: w złożonej z Czechów, Węgrów, Morawian, Niemców i Polaków armii Maksymiliana, jak również w korpusie hetmana Zamoyskiego, którego 1/3 stanowiła piechota.

Uczestnicy:

dr Aleksandra Barwicka-Makula, Uniwersytet Śląski

dr Zbigniew Hundert, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

dr Tomasz Mleczek, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Paweł Tyszka (moderator)