Kraj czekający na swego odkrywcę

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8


Kraj czekający na swego odkrywcę

Wystawa archeologiczna

22 listopada – 28 stycznia 2024 r.

Galeria Arcydzieł 

Po zakończeniu II wojny światowej dzisiejsze Pomorze Zachodnie znalazło się w granicach Polski jako część tzw. Ziem Odzyskanych. Wybitny badacz tego regionu prof. Władysław Łosiński w jednym z artykułów napisał: po spuściźnie archeologii niemieckiej, był to kraj czekający dopiero na swego odkrywcę. Zapraszamy na wystawę przybliżającą proces odkrywania skarbów archeologicznych na tych terenach.

Pierwsze badania archeologiczne na Pomorzu Zachodnim rozpoczęły się już w 1947 r. pośród gruzów zniszczonego wskutek działań wojennych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ich dalsze prowadzenie było możliwe dzięki wielkiemu przedsięwzięciu naukowemu, jakim były tzw. badania milenijne – projekt badawczy realizowany przez powstałe w 1949 r. Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego – instytucję, na czele której stanął prof. Aleksander Gieysztor. Do programu tych badań włączono w późniejszym czasie także Wolin i Kołobrzeg.

Na wystawie przedstawiono wybrane prace archeologiczne przeprowadzone na Pomorzu Zachodnim po 1945 r., a także sylwetki trzech wybitnych naukowców, którzy swoją pracę zawodową – a często i całe życie – poświęcili odkrywaniu kolejnych kart historii tych ziem. Zabytki prezentowane na wystawie odkryto w trakcie wykopalisk prowadzonych w Wolinie przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Znajdują się wśród nich takie bezcenne znaleziska jak odkryta w latach siedemdziesiątych XX w. figurka słowiańskiego boga Świętowita czy wytwory rzemiosła i sztuki skandynawskiej, będące świadectwem kontaktów Wolinian ze Skandynawami.

Fotografie pochodzą z archiwum Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, Ośrodka Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, a także z prywatnych kolekcji. Serdecznie dziękujemy za ich udostepnienie: prof. dr. hab. Marianowi Rębkowskiemu, dr. hab. prof. IAE PAN Andrzejowi Janowskiemu, dr. hab. prof. US Marcinowi Majewskiemu, dr hab. Beacie Wywrot-Wyszkowskiej, dr. Wojciechowi Filipowiakowi, dr Teresie Kiersnowskiej, Hubertowi Kiersnowskiemu i Markowi Dworaczykowi.

Wystawa dostępna w ramach biletu do Galerii Arcydzieł Kup bilet

Opracowanie merytoryczne: Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
Kurator z ramienia Zamku Królewskiego w Warszawie – Rafał Mroczek