Dofinansowania

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekty realizowane przez Zamek Królewski w Warszawie dzięki finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków publicznych lub z państwowych funduszy celowych:

Nazwa zadania: Modernizacja ekspozycji stałej Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie
Wartość zadania: 537 000 zł netto
Kwota dofinansowania:  400 000 zł netto, w tym w 2023 roku – 332 000 zł, w 2024 roku – 68 000 zł,
Rodzaj dotacji: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Nazwa zadania: Przeprowadzenie bieżących prac remontowych
Wartość zadania: 500 000 zł netto
Kwota dofinansowania: 500 000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

Nazwa zadania: Zakupy dzieł sztuki – dwóch obrazów: Portyk Oktawii w Rzymie oraz Głowa brodatego mężczyzny, desco da parto, rysunku Święty Jan Chrzciciel,  kolekcji porcelany z manufaktur w Korcu i Baranówki oraz stołu konsolowego w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
Wartość zadania: 10 000 000 zł netto
Kwota dofinansowania: 10 000 000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

Nazwa zadania: Zakup dzieł sztuki – obraz Forum Nerwy w Rzymie, sześć popiersi cesarzy rzymskich oraz porcelany i rysunku Widok ruin Term Tytusa w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
Wartość zadania: 10 546 500,50 zł netto
Kwota dofinansowania: 9 900 000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

Nazwa zadania: Zakupy dzieł sztuki – dwóch rysunków – Triumf Polski – Projekt łodzi paradnej dla Fryderyka Krystiana Wettyna Giovanni Battista Tiepolo oraz Postać żołnierza w zbroi all’antica Raphaella Sanzio, znanego jako Rafael, w ramach powiększania kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
Wartość zadania: 6 300 000 zł netto
Kwota dofinansowania: 6 300 000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy pt. Geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne
Wartość zadania: 1 175 403 zł netto
Kwota dofinansowania: 400 000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Kwota: 775 403 zł netto – środki własne i środki sponsorskie
Krótki opis zadania: W ramach trwającej od 6 października 2023 r. do 14 stycznia 2024 r. wystawy zaprezentowane zostały obiekty pochodzące z dwóch najważniejszych muzeów Lwowa – Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego i Lwowskiego Muzeum Historycznego. W ich skład wchodziły lwowskie rzeźby rokokowe, a także malarstwo polskie i europejskie od XVII do XX w.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy pt. Sztuka widzenia. Nowosielski i inni
Wartość zadania: 1 063 000 zł netto
Kwota dofinansowania: 550 000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Kwota: 513 000 zł netto – środki własne

Nazwa zadania: Organizacja wystawy pt. Z Norymbergi do Mediolanu. Szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy
Wartość zadania: 646 500 zł netto
Kwota dofinansowania: 350 000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Kwota: 296 500 zł netto – środki własne

Nazwa zadania: Organizacja obchodów Jubileuszowego Roku Zamkowego
Wartość zadania: 1.640.000 zł netto
Kwota dofinansowania: 1.410.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: W latach 2021–2024 Zamek obchodzi jubileusz 50-lecia odbudowy. W ramach obchodów organizowane są wystawy, pokazy, działania edukacyjne, naukowe, marketingowe, promocyjne.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy Abakanowicz. Konfrontacje
Wartość zadania: 100.000,00 zł netto
Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: W ramach trwającej 1 grudnia 2022 r. do 19 lutego 2023 r. wystawy Abakanowicz. Konfrontacje rzeźby Magdaleny Abakanowicz z późnego okresu twórczości prezentowane były w historycznych wnętrzach Biblioteki Królewskiej.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy Bernardo Bellotto. W 300.Rocznicę urodzin malarza 
Wartość zadania: 1.312.000,00 zł netto
Kwota dofinansowania: 1.312.000,00 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Dla uczczenia jubileuszu 300. rocznicy urodzin Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie oraz Zamek Królewski w Warszawie – dwie placówki muzealne, które posiadają w swoich kolekcjach najwięcej dzieł artysty – wspólnie zorganizowały wystawę przedstawiającą drogę twórczą i dorobek jednego z najsłynniejszych weducistów XVIII w. Wystawa prezentowana była w Zamku Królewskim w Warszawie od 23 września 2022 r. do 8 stycznia 2023 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy Miłość i obowiązek. Powstanie Styczniowe 1863 
Wartość zadania: 1.671.453,00 zł netto
Kwota dofinansowania: 391.000,00 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Prezentowana od 24 stycznia do 16 kwietnia 2023 r. wystawa zorganizowana przez Zamek Królewski w Warszawie we współpracy z Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie i w partnerstwie z Muzeum Wojska Polskiego przybliża powstanie styczniowe w ogólnej perspektywie jego przyczyn, przebiegu i następstw poprzez ukazanie historii konkretnych osób. Na wystawie prezentowane są dzieła sztuki: obrazy, grafiki i rysunki takich artystów jak Artur Grottger, Maksymilian Gierymski czy Jacek Malczewski, a także artefakty z epoki: fotografie, stroje cywilne i mundury, broń, biżuteria patriotyczna, przedmioty osobiste. 

Nazwa zadania: Organizacja obchodów Jubileuszowego Roku Zamkowego
Wartość zadania: 1.197. 000 zł netto
Kwota dofinansowania: 1.197.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: W latach 2021–2024 Zamek obchodzi jubileusz 50-lecia odbudowy. W ramach obchodów organizowane są wystawy, pokazy, działania edukacyjne, naukowe, marketingowe, promocyjne.

Nazwa zadania: Zakup talerza z monogramem AR z kamionki Böttgerowskiej
Wartość zadania: 270.000 zł netto
Kwota dofinansowania: 270.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Zakup talerza z monogramem AR z kamionki Böttgerowskiej na aukcji „Sotheby’s” do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie

Nazwa zadania: Wystawa Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego
Wartość zadania: 171.900 zł netto
Kwota dofinansowania: 171.900 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Prezentowana między 10 listopada 2021 r. a 13 lutego 2022 r. wystawa czasowa, na której znalazły się obraz Chłopiec gryziony przez jaszczurkę Michelangela Merisiego, zwanego Caravaggiem, a także ponad czterdzieści płócien artystów z Włoch i Europy Północnej XVI i XVII w. z nurtu "caravaggionistów", takich jak Lorenzo Lotto,  Battista del Moro, Domenico Fetti, Dirck van Baburen, Matthias Stomer czy Jusepe de Ribera.

Nazwa zadania: Caravaggio. Narcyz przy źródle. Pokaz specjalny obrazu z Palazzo Barberini w Rzymie
Wartość zadania: 122 250 zł netto
Kwota dofinansowania: 116.100 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Odbywający się w dniach 23 listopada 2021 r.–20 lutego 2022 r. pokaz wypożyczonego ze zbiorów Palazzo Barberini w Rzymie obrazu Narcyz przy źródle Michelangela Merisiego, zwanego Caravaggiem.

Nazwa zadania: Konferencja Książę Józef Poniatowski i epoka Księstwa Warszawskiego połączona z przygotowaniem w Pałacu Pod Blachą pokazu pamiątek z okresu Księstwa Warszawskiego, m.in. kolekcji autografów Napoleona
Wartość zadania: 73.780 zł netto
Kwota dofinansowania: 73.780 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Odbywająca się 6 maja 2022 r., w ramach dwudniowego wydarzenia Urodziny księcia Józefa Poniatowskiego, konferencja naukowa, w ramach której znawcy i badacze czasów wojen napoleońskich przybliżyli zagadnienia dotyczące księcia Józefa Poniatowskiego i jego wojska.

Nazwa zadania: Wystawa Splendor i wiedza. Biblioteka Królewska Stanisława Augusta
Wartość zadania: 157.892 zł netto
Kwota dofinansowania: 149.282 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania:

Nazwa zadania: Wystawa Polonia, Lithuania et Ucraina. Mapy z kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego
Wartość zadania: 205.000 zł netto
Kwota dofinansowania: 205.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania:
Cenne i rzadkie, niekiedy unikatowe zabytki kartografii z epoki stanisławowskiej i epok wcześniejszych, zebrane przez współczesnego kolekcjonera dr. Tomasza Niewodniczańskiego, zostały zaprezentowane w przestrzeni Bibliotek Królewskiej między 26 maja a 7 sierpnia 2022 r.

Nazwa zadania: Projekt Zamkowa Kolumna Samochodowa Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej 1922-1939
Wartość zadania: 223.900 zł netto
Kwota dofinansowania: 203.900 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2022
Krótki opis zadania: Prezentowana w dniach 4 czerwca–1 września 2022 r. wystawa planszowa poświęcona pojazdom reprezentacyjnym prezydentów II Rzeczypospolitej, zawierająca archiwalne zdjęcia, połączona z pokazem aut historycznych na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego, który odbył się 4 czerwca 2022 r.

Nazwa zadania: Wystawa Pejzaże na porcelanie. Inspiracje malarskie z Bellottem w tle
Wartość zadania: 500.000 zł netto
Kwota dofinansowania: 500.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Panoramy miast i pejzaże na porcelanie wzorowane na obrazach i grafikach wybitnych XVIII-wiecznych weducistów, w szczególności pracach Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, zaprezentowane zostały w dniach 7 czerwca–4 września 2022 r. w ramach wystawy przygotowanej w związku z obchodami 300. rocznicy urodzin Bernarda Bellotta. Porcelanowe obiekty zestawione zostały z ich malarskimi i graficznymi pierwowzorami.

Nazwa zadania: Festiwal Muzyki Barokowej „Alessandro Stradella”
Wartość zadania: 259.493 zł netto
Kwota dofinansowania: 259.493 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Odbywający się między 19 a 26 czerwca 2022 r. festiwal muzyki barokowej, prezentujący twórczość Alessandra Stradelli. W ramach festiwalu wystąpili muzycy polscy i włoscy, m.in. Oh!Orkiestra historyczna ze skrzypaczką, a jednocześnie kierownikiem artystycznym Martyną Pastuszką, Polski Chór Kameralny z udziałem instrumentalistów Witosławy Frankowskiej (pozytyw organowy) i Łukasza Macioszka (violone) pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, a także Ensemble Mare Nostrum pod kierunkiem Andrei de Carlo.

Nazwa zadania: Wystawa Botticelli opowiada historię. Malarstwo mistrzów renesansu z kolekcji Accademia Carrara.
Wartość zadania: 1.901.900 zł netto
Kwota dofinansowania: 1.865.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Odbywająca się w dniach 21 czerwca–2 października 2022 r. wystawa, w ramach której zaprezentowanych zostało siedem wysokiej próby obrazów renesansowych ze zbiorów Accademia Carrara w Bergamo, w tym obraz Sandra Botticellego Historia Wirginii, a także dwa obrazy będące nowymi nabytkami Zamku Królewskiego w Warszawie.

Nazwa zadania: Wystawa Jan Piotr Norblin – sentymentalny reporter
Wartość zadania: 523.870 zł netto
Kwota dofinansowania: 493. 120 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania:
Prezentowana w dniach 9 września–11 grudnia 2022 r. monograficzna prezentacja prac Jana Piotra Norblina. Na pokaz składa się 125 dzieł sztuki ze zbiorów Zamku – oleje, gwasze, akwarele, rysunki kreślone tuszem i akwaforty.

Nazwa zadania: Wystawa Bernardo Bellotto. W 300. Rocznicę urodzin malarza
Wartość zadania: 2.573.278 zł netto
Kwota dofinansowania: 2.447.978 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

Krótki opis zadania: Prezentowana w dniach 23 września 2022–8 stycznia 2023 wystawa zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 300. rocznicy urodzin Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, wspólnie Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie. Na wystawie znalazły się obrazy, grafiki i rysunki najbardziej charakterystyczne dla poszczególnych okresów twórczości Canaletta.

Nazwa zadania: Pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów wypożyczanych na wystawę Bernardo Bellotto. W 300. Rocznicę urodzin malarza
Wartość zadania: 1.260.000 zł netto
Kwota dofinansowania: 1.260.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania: Ubezpieczenie obiektów wypożyczanych na wystawę Bernardo Bellotto. W 300. Rocznicę urodzin malarza

Nazwa zadania: Wystawa Abakanowicz. Konfrontacje
Wartość zadania: 430.000 zł netto
Kwota dofinansowania: 400.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

Krótki opis zadania: Założeniem wystawy jest pokazanie prac artystki pozostających w rękach prywatnych, zazwyczaj niedostępnych dla szerszej publiczności. Wystawa będzie wyróżniać się zupełnie nowym spojrzeniem na nieznaną twórczość Magdaleny Abakanowicz.
Planowany czas trwania wystawy: listopad 2022 – luty 2023

Nazwa zadania: Wystawa Miłość i obowiązek. Powstanie styczniowe 1863
Wartość zadania: 100.000 zł netto
Kwota dofinansowania: 100.000 zł netto
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Krótki opis zadania:
Wystawa koncentrować się będzie na pokazaniu patriotycznej woli walki z zaborcą o wolność i godność oraz konsekwencji, jakie dla całego narodu i poszczególnych jednostek niosła decyzja o przystąpieniu do powstania. Losy powstańcze zostaną pokazane na szerokim tle malarstwa drugiej połowy XIX wieku, fotografii, która stawała się popularnym medium, grafiki, biżuterii patriotycznej, strojów z epoki, mundurów, broni, dokumentów i innych pamiątek pozostałych po powstańcach i ich rodzinach. Planowany czas trwania wystawy: 19 stycznia–16 kwietnia 2023 r.