„Odrodzenie polskiej służby zagranicznej 1917–1921”

z

 

Odrodzenie polskiej służby zagranicznej 1917–1921

18 stycznia 21 lutego 2019 r.

Arkady Kubickiego

Odrodzenie polskiej służby zagranicznej po okresie zaborów było skomplikowanym procesem, którego podstawowe ramy wyznaczają lata 1917–1921. Służba ta nie odrodziła się na podstawie jednego aktu prawnego czy politycznego. Był to owoc indywidualnego wysiłku i zaangażowania działaczy niepodległościowych, ale także dorobku instytucjonalnego w postaci struktur i norm działania, wypracowanych przez różnorodne ośrodki i organizacje działające w kraju i za granicą.

Polskiej służbie zagranicznej przyszło odradzać się w bardzo trudnych uwarunkowaniach międzynarodowych, a także tych wewnętrznych. Wysiłki polskich mężów stanu i dyplomatów koncentrowały się na udziale w pracach konferencji wersalskiej, wpływie na kształt nieokreślonych przez dłuższy okres czasu granic, w warunkach sporów i otwartych konfliktów. Jednocześnie tworzono zręby organizacyjne centrali MSZ, powstawały placówki dyplomatyczne i konsularne.

Warto podkreślić, że wśród nurtów politycznych, z których wywodzili się polscy dyplomaci – mimo problemów, jakie przyszło im w tym czasie rozwiązywać – przeważyło przekonanie o konieczności spójnego i kompromisowego działania w różnych wymiarach prowadzonej przez nich aktywności. To dzięki temu i nadrzędnym myśleniu o interesie odradzającego się państwa udało się zdobyć dla Polski maksimum tego, co było wtedy możliwe.

Wystawa przedstawia najważniejsze wątki i tematy związane z odrodzeniem polskiej służby zagranicznej w latach 1917–1921.

Wystawa czynna w godzinach otwarcia Zamku

Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek do pobrania w Arkadach Kubickiego

Organizatorzy:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Zamek Królewski w Warszawie Muzeum