"Książka czy eksponat? Najcenniejsze zbiory bibliotek muzealnych" – konferencja

 

Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum oraz Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zapraszają na dwudniową IV Ogólnokrajową Konferencję Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych pt.

Książka czy eksponat? Najcenniejsze zbiory bibliotek muzealnych

8-9 września 2022 r.

Sala Koncertowa

 

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie zbiorom specjalnym w bibliotekach muzeów, galerii i instytucji kultury. Rozważając tę kwestię, pragniemy podążać w kilku równie ważnych kierunkach.

W magazynach i szafach bibliotek muzealnych kryją się niesamowite skarby, które mają wartość dla całego kraju, regionu czy tematyki, jaką zajmuje się macierzyste muzeum. Często jednak nikt o nich nie wie, nawet koleżanki i koledzy po fachu. Bardzo chcemy to zmienić i zaproponować wymianę informacji właśnie w ramach naszej konferencji. Serdecznie zapraszamy do przygotowywania referatów dotyczących ciekawych kolekcji, jak również wybranych obiektów oraz ich historii (biografii).

Zwrócimy uwagę również na wszystko, co wokół zbiorów specjalnych się dzieje: interesujące projekty badawcze (granty), pogramy konserwacji i digitalizacji. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami na tym praktycznym polu opieki nad wyjątkowymi częściami Państwa zbiorów.

W końcu, najważniejsze z punktu widzenia bibliotekarzy zagadnienie: status zbiorów specjalnych w muzeum. Czym są dla Waszej macierzystej instytucji? Co jest muzealium, a co zbiorem specjalnym? Czy biblioteczne zbiory specjalne uwzględniane są w planach na przyszłość (strategia muzeum, itp.)? W jaki sposób wykorzystane są w wystawienniczej (i nie tylko) działalności jednostki? Czy macie wypracowane procedury dotyczące np. udostępniania i wypożyczania lub zabezpieczania w razie sytuacji kryzysowych Jakie? Chodzi o wszelkie aspekty teoretyczne i praktyczne, związane ze zbiorami specjalnymi.

Tytuły wystąpień wraz z abstraktami (do 1000 znaków) należy przesyłać na adres sekcja.bmgik@gmail.com do 30 czerwca 2022 r. Pełne teksty do 8 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia bez referatów przyjmowane będą do 16 sierpnia 2022 r.

Konferencja odbędzie się pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Patronem medialnym jest czasopismo „Bibliotekarz” oraz portal sbp.pl.
 

Katarzyna Žák-Caplot

Przewodnicząca  Sekcji BMGiIK  przy ZG SBP