Sesja naukowa Wazowie i Literaci. W kręgu mecenatu, polityki i życia prywatnego

Sesja naukowa Wazowie i Literaci. W kręgu mecenatu, polityki i życia prywatnego

Sala Koncertowa

20 września 2019 r.

Sesja naukowa

Wazowie i Literaci. W kręgu mecenatu, polityki i życia prywatnego


9.45 Otwarcie sesji

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

prof. dr hab. Roman Krzywy Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych Uniwersytetu Warszawskiego

I PANEL

10.00–11.45

prof. dr hab. Roman Krzywy W kręgu mecenatu literackiego

prof. dr hab. Piotr Urbański Wazowie w literaturze łacińskiej dr Michał Bajer Wazowie w literaturze francuskiej

11.45–12.00 Przerwa kawowa

II PANEL

12.00–13.45

dr Grzegorz Franczak Wazowie w literaturze włoskiej

dr hab. Piotr Kociumbas Garbe, czyli Waase. Wazowie w niemieckojęzycznej literaturze epoki nowożytnej W kręgu mecenatu, polityki i życia prywatnego Wazowie i literaci

dr hab. Bartosz Awianowicz Wazowie w literaturze łacińskojęzycznej Prus Królewskich, Prus Książęcych i Brandenburgii

13.45–15.00 Przerwa

III PANEL

15.15–17.30

dr hab. Radosław Grześkowiak Twórczość weselna dla Wazów dr hab. Aleksandra Oszczęda Funeralia Wazowskie. Obraz władcy i jego rodziny w poezji żałobnej czasów Zygmunta III i Władysława IV

dr Bartłomiej Czarski Stemmaty na cześć Wazów – przegląd form i tematów dr hab. Małgorzata Ciszewska, dr hab. Maria Barłowska Oratorstwo ceremonialne za Wazów. Elekcje i koronacje

Podsumowanie i zakończenie sesji