Dekoracja hafciarska Sali Tronowej

Dekoracja hafciarska Sali Tronowej

Dekoracja hafciarska Sali Tronowej

Historia dekoracji hafciarskiej Sali Tronowej, to dynamiczna opowieść, pełna tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. Tę wyjątkową dekorację zamówił w roku 1785 król Stanisław August w firmie Camille Pernon et Compagnie z Lyonu. Zlecenie, którego głównym motywem było 86 haftowanych srebrem orłów, zrealizowano w całości już w następnym roku. Sala Tronowa zyskała w ten sposób niezwykły wygląd, którego najważniejszym walorem było hafciarskie dzieło najwyższej klasy, które przydało jej szczególnego ładunku emocjonalnego i symbolicznego.

Niestety dekoracja w części zaginęła, a w części została zniszczona w wyniku burzliwych losów naszego kraju od schyłku XVIII w., aż po czasy drugiej wojny światowej.

Zaginionych podczas wojny orłów z zaplecka tronu w Sali Tronowej poszukiwano od momentu podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego. Poszukiwania na terenie Polski nie przyniosły rezultatów. Na szczęście apele pojawiły się także w prasie polonijnej, a dzięki nim udało się dotrzeć do Polaka mieszkającego w Chicago, który posiadał orła pochodzącego według rodzinnej tradycji z zamkowej Sali Tronowej. Pan Zygmunt Nagórski zamieszkały w USA, odkupił orła od właściciela i przekazał w darze Zamkowi. Po 52 latach w październiku 1991 roku, jeden z 86 orłów z przedwojennego zaplecka tronu powrócił do domu, czyli na Zamek Królewski w Warszawie.

To jeden z tych orłów, które w październiku 1939 roku generał Frank zrywał z zaplecka królewskiego tronu i rozdawał niemieckim żołnierzom. Dzięki odnalezieniu i przekazaniu w darze jedynego jak dotąd oryginalnego egzemplarza możliwe było podjęcie prac nad rekonstrukcją zaplecka tronu, którą wykonano w latach 1994-1995. Było to wielkie przedsięwzięcie, nad odtworzeniem 86 orłów pracowało łącznie 16 osób, każda z nich haftowała całego orła, a wymagało to około trzech miesięcy pracy.

Teraz, włączając się w wyjątkową sztafetę pokoleń, chcemy zgromadzić fundusze na odtworzenie w całości tej wyjątkowej dekoracji hafciarskiej. Realizacji tego projektu podjął się zespół Pracowni Konserwacji Tkanin Zamku Królewskiego w Warszawie. Efekty podjętych działań będziemy mogli zaprezentować w roku 2024 – wieńczącym Jubileusz.