Cykl wykładów towarzyszących wystawie

Zapraszamy na wykłady towarzyszące ekspozycji

Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II

Wydarzenia odbywają się w trybie online w wybrane środy o godz. 18.00
Transmisja dostępna na zamkowych kontach Facebook oraz YouTube

Program:

9 czerwca 2021 r. – Malarstwo w muzeach watykańskich
Prowadzenie: dr Artur Badach, kierownik Ośrodka Sztuki Zamku królewskiego w WarszawieRejestracje poprzednich wykładów:

7 czerwca 2021 - Odnowa tej ziemi. Wyzwania dla historyka związane z pontyfikatem Jana Pawła II – rozmowa Anny Czekaj z prof. Pawłem Skibińskim

26 maja 2021 r. – Brat Albert – inspiracja dla Jana Pawła II
Prowadzenie: abp Grzegorz Ryś

12 maja 2021 r. – Komentarz malarza do Listu do artystów Jana Pawła II
Prowadzenie: prof. Tadeusz Boruta

28 kwietnia 2021 r. – Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
Prowadzenie: prof. Jan Żaryn

Prof. dr hab. Jan Żaryn (ur. 1958 r.) historyk; publicysta; działacz społeczny; wykładowca akademicki UKSW; dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego; red. nacz. dwumiesięcznika „W sieci Historii”; opiekun kolekcji Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów (w AAN); opiekun serii wydawniczej UKSW „W służbie Niepodległej”; przewodniczący Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Osób Represjonowanych; b. senator RP.

Ostatnio wydał monografie, m.in.: Polska wobec Zagłady, Warszawa 2019; Rok 1939. Od beztroski do tragedii, Kraków 2019 (z M. Żaryn); Własna i niepodległa, czyli o Polakach walczących o swoją ojczyznę, Warszawa 2020; Cud nad Wisłą 1920–2020 ( z W. J. Wysocki), Warszawa 2020.

14 kwietnia 2021 r. – Polska na Watykanie sub specie artistica
Prowadzenie: bp Michał Janocha

Michał Janocha biskup pomocniczy warszawski, historyk sztuki i teolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Artes Liberales, Komisja Speculum Byzantinum. Zajmuje się historią sztuki i tradycji bizantyńskiej, ikonografią porównawczą chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, teologią porównawczą katolicko-prawosławną, teologią kultury. Przewodniczący Rady do Spraw Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

24 marca 2021 r. – Oprowadzanie kuratorskie online po wystawie
Prowadzenie: Beata Gadomska, kurator wystawy, kierownik Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie


Partner wykładów

z

Wystawa pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji kard. Gianfranca Ravasiego, Przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, i prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

z

 z