Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

Wykład w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Od Zamku do... Zamku. Kręte drogi historii warszawskiej rezydencji

12 września 2020 r.

godz. 12.00

Zapraszamy na wykład Sławomira Szczockiego o niezwykłych losach Zamku Królewskiego w Warszawie od upadku I Rzeczypospolitej do czasów współczesnych.


W tym okresie rezydowały tu władze pruskie, francuskie, saskie, rosyjskie, niemieckie, zaś po odzyskaniu niepodległości Zamek znów rozkwitł jako siedziba Prezydenta niepodległej Polski. Dramatyczny czas II wojny światowej przyniósł zagładę wiekowemu budynkowi. Lata powojenne to walka o możliwość odbudowy i sama restytucja obiektu, by mógł stać się znów symbolem niezależnej Rzeczypospolitej.

W naszym spotkaniu będzie można uczestniczyć online (za pomocą programu Zoom)  Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/XQPdmjTYuNtt6fgX6