5 grudnia – Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim

Młodzi wirtuozi w Zamku Królewskim

Koncert stypendystów Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

5 grudnia 2021 r. (niedziela), godz. 12.00

Sala Koncertowa

 


Bilety do nabycia w kasie Zamku lub online

Koncert odbędzie się z udziałem publiczności. Na chętnych czekają zaproszenia, które można odebrać w biurze Funduszu lub po wcześniejszej rezerwacji w dniu koncertu w Zamku Królewskim. Bilety również można nabyć w kasie Zamku. Ze względu na reżim sanitarny liczba miejsc jest ograniczona. Równocześnie koncert będzie można obejrzeć na kanale Youtube Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Niedzielny koncert wypełni w przeważającej części muzyka kompozytorów epoki romantycznej, począwszy od wczesnoromantycznego Webera w klarnetowym Grand Duo Concertant poprzez sonatę wiolonczelową Brahmsa po koncert skrzypcowy Czajkowskiego. Nie zabraknie muzyki współczesnej, tym razem w wykonaniu harfy solo w utworach francuskiego kompozytora Connessona oraz polskiej harfistki i kompozytorki Greli -Fedkowicz.

W programie:

Albeniz, Brahms, Connesson, Czajkowski, Grela- Fedkowicz, Weber

Wystąpią:

Małgorzata Kucharek – skrzypce
Krzysztof Stanienda – fortepian
Paweł Libront – klarnet
Rafał Dobrzyński- fortepian
Michał Majkowski – harfa
Hanna Michalska – wiolonczela
Maria Sterczyńska – fortepian


z
Małgorzata Kucharek naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 6 lat pod kierunkiem Pani Krystyny Przybylińskiej-Żgaj w Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku. Obecnie jest uczennicą OSM I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie skrzypiec dr Pauli Preuss. Rozwijała swoje muzyczne umiejętności uczestnicząc w kursach prowadzonych przez profesorów Marię Orzechowską, Konstantego Andrzeja Kulkę, Bartosza Bryłę, Daniela Austricha, Marcina Baranowskiego, Macieja Rakowskiego, Łukasza Błaszczyka, Janusza Wawrowskiego. Była laureatką wielu konkursów m.in. 3. nagrody w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Vivaldi 335”, a także 1 miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Miniatury Skrzypcowej w Warszawie. Do jej ostatnich osiągnięć należą: 2. miejsce w VIII Młodzieżowym Konkursie na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego, 1. miejsce i Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w V Ogólnopolskich Konfrontacjach Skrzypcowych dla Szkół Muzycznych II Stopnia w Gdyni, 6. miejsce w  XVI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, 2. Miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu w 2021r. W 2019 roku Małgorzata uzyskała stypendium na wyjazd do Stanów Zjednoczonych na kursy muzyczne w Luzerne Music Center, które było kontynuowane w latach następnych. Małgosia jest stypendystka Funduszu od 2018 roku.

z
Paweł Libront – 17–letni klarnecista z  Bydgoszczy. Jest uczniem PZSM im. Artura Rubinsteina w rodzinnym mieście, w klasie Profesora Andrzeja Dudzińskiego. Ponadto kształcił swoje umiejętności na kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych klarnecistów, takich jak: Karel Dohnal, Igor Františák, Gabor Varga, Vitor Fernandes, Pierre Genisson, Bence Szepesi, Ecesu Sertesen, Arkadiusz Adamski, Roman Widaszek, Grzegorz Wieczorek. Był uczestnikiem Zimowej oraz Jesiennej Akademii Muzyki organizowanej przez Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (2020, 2021). Do najważniejszych osiągnięć solowych i kameralnych Pawła należą: XIV Festiwal Klarnetowy – Piotrków Trybunalski 2021 (1 miejsce), II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich (1 miejsce), Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej KraCamera 2021 (1 miejsce), Medici International Music Competition (1 miejsce w kategorii solowej i kameralnej). Aktualnie przygotowuje się do konkursu klarnetowego w Katowicach organizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej. Paweł jest stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 2021 roku.

MIchal-Majkowsk
Michał Majkowski – naukę gry na harfie rozpoczął w wieku 9 lat w Szkole Muzycznej I st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Agnieszki Greli-Fedkowicz, pod której kierunkiem kontynuuje obecnie naukę w klasie II szkoły II stopnia. Od lat bierze czynny udział w Poznańskiej Jesieni Harfowej, oraz innych warsztatach.
W październiku był słuchaczem warsztatów z wybitnym harfistą Alexandrem Boldachevem. Również w trakcie wakacji uczestniczył w warsztatach w Łańcucie, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Helgi Storck. W listopadzie brał  udział w warsztatach z Florence Sitruk, które odbywały się w Akdemii Muzycznej w Krakowie. Michał jest laureatem II nagrody w międzynarodowym konkursie w Moskwie „International Music Competition in Moscow”. Obecnie Michał przygotowuje się w zespole kameralnym (duet) do kolejnej edycji konkursu „Srebrna Szybka”(konkurs muzyki współczesnej) oraz do konkursu duetów w Cieszynie. Hobbystycznie poza grą na harfie zajmuje się astrofotografią, jest członkiem Młodzieżowego Klubu Turystyki Aktywnej „Ryś”. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Michał pozostaje od 2018 roku.

Hanna Michalska
Hanna Michalska – 18-letnia wiolonczelistka z Warszawy. Absolwentka PSM Nr 3 I st. im. Karola Kurpińskiego w Warszawie, obecnie uczennica ZPSM Nr 1 w Warszawie, OSM II st. im. Mariana Sawy w klasie prof. Piotra Hausenplasa. Jest laureatką konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. 2. nagrody w kategorii zespołów kameralnych w Międzynarodowym Konkursie ,,Talents for Europe” (Słowacja 2018), 3. nagrody w XXI Międzynarodowym Konkursie im. Juliusza Zarębskiego (2020) oraz 2. nagrody w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2021). Brała udział w kursach muzycznych w klasie mistrzowskiej takich profesorów jak: Piotr Hausenplas, Rafael Rosenfeld, Stanisław Firlej, Kazimierz Michalik, Julius Berger. Pod opieka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2021 roku.

Młodym wykonawcom będą towarzyszyć pianiści kameraliści, związani z uczelniami wyższymi oraz szkołami muzycznymi: Krzysztof Stanienda, Maria Sterczyńska, Rafał Dobrzyński.

Młodzi Wirtuozi - jest to projekt od lat realizowany przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci we współpracy z Muzeum Zamek Królewski oraz Muzeum Łazienki Królewskie, promujący młodych, zdolnych muzyków będących podopiecznymi Funduszu.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program ZDOLNI przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Szersza informacja o Funduszu dostępna jest na stronie internetowej: www.fundusz.org