Informacja o zegarze Zamku Królewskiego

zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3

Pierwszy zegar na Wieży Zygmuntowskiej został zbudowany w 1622 r. Twórcą jego miał być zegarmistrz warszawski – Jan Sulej. W swojej ponad 400-letniej historii zegar zamkowy miał wielu opiekunów wśród sławnych zegarmistrzów warszawskich.

Podczas pożaru w dniu 17 września 1939 r. zegar na wieży zamkowej został poważnie uszkodzony. Jego wskazówki zatrzymały się na godzinie 11.15 i w tym położeniu pozostawały aż do całkowitego zniszczenia Zamku przez hitlerowców w 1944 roku.

W czasie odbudowy Zamku został całkowicie społecznie wykonany nowy zegar wieżowy. Jego mechanizm i wystrój zewnętrzny został wykonany przez zespół członków Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy, pracujący pod kierunkiem mistrzów zegarmistrzowskich: Władysława Zaleskiego i  – nieżyjącego już – Eugeniusza Wójcika. Konstruktorem mechanizmu zegara był mgr inż. Marek Górski – absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, ściśle współpracujący z prof. dr. hab. inż. Zdzisławem Mrugalskim z tegoż Wydziału.

Projekt rekonstrukcji wystroju zewnętrznego, tzn. tarcz i wskazówek opracował zespół pracowników Instytutu Przemysłu Budowlanego Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. mgr. inż. arch. Stanisława Marzyńskiego.

Dzwony zegarowe, do wybijania godzin i kwadransów, wykonał w Węgrowie ludwisarz Antoni Kruszewski z synami.

Pracami, związanymi z wykonaniem i montażem mechanizmu zegara oraz zainstalowaniem go na wieży zamkowej kierował mistrz zegarmistrzowski – Władysław Zaleski, a wykonaniem tarcz zegarowych – zegarmistrz Jan Stefanek. Całość prac nadzorował prof. Zdzisław Mrugalski.

Wskazówki odbudowanego zegara na wieży zamkowej ponownie ruszyły o godz. 11.15 w dniu 19 lipca 1974 r. – w trakcie uroczystości zakończenia pierwszego etapu odbudowy Zamku – oddania bryły w stanie surowym. Warto zaznaczyć, ze zegar na wieży był pierwszym całkowicie ukończonym i działającym urządzeniem w odbudowywanym Zamku.

Opiekunem zamkowego zegara jest obecnie pan Bartłomiej Górski, syn wspominanego wyżej inżyniera Marka Górskiego.

więcej informacji >