"Dolabella. Wenecki malarz Wazów"

Dolabella. Wenecki malarz Wazów

 

11 września6 grudnia 2020 r.

Galeria Wystaw Czasowych (II piętro)

To pierwsza wystawa poświęcona twórczości Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza polskich królów z dynastii Wazów, uważanego za jednego z ostatnich przedstawicieli manierystycznego malarstwa weneckiego, a równocześnie twórcę, który bardzo silnie wpłynął na styl polskiego malarstwa barokowego. Pracom Dolabelli towarzyszą  dzieła innych malarzy weneckich oraz przykłady weneckiego rzemiosła artystycznego stanowiące tło dla jego dorobku artystycznego.

Na wystawie pokazane zostały 22 dzieła Tomasza Dolabelli, wypożyczone głównie z kościołów i klasztorów krakowskich i podkrakowskich, m.in. kościoła Mariackiego (św. Stanisław Biskup i św. Walery adorujący Matkę Boską z Dzieciątkiem), kościoła i klasztoru dominikanów w Krakowie, kościoła pw. Bożego Ciała w Krakowie, kościoła i klasztoru cystersów w Mogile (m.in. Chrystus w Ogrójcu i Św. Andrzej Apostoł). Obrazy o tematyce religijnej, często pełniące funkcje liturgiczne, takie jak  feretron z 1617 roku, czy obraz Zdjęcie z krzyża (1634) ze zwieńczenia ołtarza głównego kościoła Bożego Ciała w Krakowie, zostały wyjęte z sakralnego kontekstu i zaaranżowane w środowisku sal muzealnych. Ten drugi obraz, który jest motywem przewodnim wystawy, należy do najwybitniejszych i najlepiej zachowanych dzieł artysty.

Zaprezentowano w sumie 80 obiektów z blisko 30 instytucji. Wiele z nich zostało poddanych konserwacji specjalnie z okazji organizowanej wystawy.

Ekspozycja pokazuje inne oblicze sztuki dworskiej z czasów panowania królów z dynastii Wazów i jest ważnym uzupełnieniem naszej wiedzy o malarstwie tego okresu. Jest także suplementem do obchodzonego w Zamku w 2019 Roku Wazowskiego, w którym przedstawiliśmy tylko część dorobku kulturalnego epoki.

Tomasz Dolabella - informacje o artyście >

W uroczystym otwarciu wystawy, 10 września 2020 r. wziął udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezes Rady Ministrów, prof. Piotr Gliński, który podkreślił m.in. wysoką rangę naukową i scenograficzną ekspozycji oraz zaangażowanie i wkład w jej organizację.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z


Program edukacyjny poświęcony wystawie

Zachęcamy do skorzystania z bogatego programu okolicznościowych wydarzeń – zarówno stacjonarnych, jak i online: wykładów, działań edukacyjnych, kierowanych nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do słuchaczy Uniwersytetów III Wieku, debat z udziałem wybitnych ekspertów, spotkań z autorami wystawy i edukatorami.

Oto szczegóły: Program wydarzeń towarzyszących wystawie >

Archiwum webinariów:

Debaty:

  • 23 września 2020 r. – Włosi w Polsce, prof. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski, dr Artur Badach, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Tessa Capponi-Borawska, Uniwersytet Warszawski

Materiał filmowy - flash mob Po drugiej stronie obrazu.


Koncepcja i scenariusz wystawy: Jerzy Żmudziński

Kuratorka: dr Magdalena Białonowska

Scenografia: Studio Govenlock

Wystawie towarzyszy obszerny katalog, dostępny zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online >


Zasady zwiedzania:

Wystawa czynna w godzinach otwarcia Zamku >

Opłaty za wstęp na wystawę:

bilet normalny - 18 zł
bilet ulgowy - 12 zł
bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia - 1 zł

Bilet łączny na wystawę Dolabella. Wenecki malarz Wazów, wystawę Uwięziony geniusz. Giovanni Battista Piranesi i Trasę Królewską: (bilet dostępny wyłącznie w kasie Zamku )

bilet normalny - 45 zł
bilet ulgowy - 30 zł
bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia - 2 zł

Istnieje możliwość wypożyczenia dedykowanego wystawie audioprzewodnika - 10 zł


"Dolabella. Wenecki malarz Wazów" zapowiedź wystawy >

"Dolabella. Wenecki malarz Wazów" montaż wystawy cz.1 >

"Dolabella. Wenecki malarz Wazów" montaż wystawy cz.2 >

"Dolabella. Wenecki malarz Wazów" zaproszenie na wystawę >

Tomasz Dolabella - informacje o artyście >

Zapis z webinarium Dolabella, wenecki malarz Wazów dr Magdalena Białonowska, Żaneta Govenlock


z

z