Krótka historia Zamku

KRÓTKA HISTORIA ZAMKU

Zamek Królewski w Warszawie na przestrzeni dziejów pełnił funkcje najważniejszego budynku w kraju. Historia warszawskiej rezydencji rozpoczyna się w XIV w. kiedy wzniesiono wieżę grodzką od strony Wisły i drewniany dwór książąt mazowieckich. W XV w. pobudowano widoczne do dziś na zamkowym dziecińcu średniowieczne  ceglane skrzydło. Po śmierci ostatnich Piastów mazowieckich w 1526 r. Zamek przejęli Jagiellonowie i korzystali z warszawskiej rezydencji w czasie podróży pomiędzy Krakowem a Wilnem. Zygmunt August przeprowadził kolejną rozbudowę zaś jego siostrzeniec – król Zygmunt III Waza, znany nam powszechnie jako władca, który przeniósł stolicę, rozbudował Zamek i stworzył z niego godną królewską rezydencję. Znany nam Zamek w kształcie pięcioboku z charakterystyczną wieżą zegarową zawdzięcza swą formę właśnie Zygmuntowi III. Od tego czasu większość najważniejszych wydarzeń takich jak sejmy, audiencje posłów oraz wielkie uroczystości dworskie miały miejsce właśnie na warszawskim Zamku. Było to też centrum życia kulturalnego. Za czasów króla Władysława IV jedno z zamkowych skrzydeł zostało przeznaczone na teatr, w którym po raz pierwszy w naszej części Europy wystawiano włoskie opery. Wielką katastrofą dla warszawskiej rezydencji był potop szwedzki, kiedy najeźdźcy obrabowali Zamek z cennych dzieł sztuki. Gruntowne remonty i przebudowy przeszedł Zamek w czasach Stanisława Augusta, z czasów którego pochodzi wystrój większości wnętrz. To właśnie w Zamku miały miejsce słynne obiady czwartkowe. W tym też okresie wnętrza rezydencji zostały ozdobione licznymi dziełami nadwornych malarzy ostatniego króla Polski (zwłaszcza Bacciarellego i Canaletta). Jednym z najważniejszych wydarzeń tej epoki było uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. W XIX w. Zamek stał się własnością władz carskich, podupadł i dość rzadko był wykorzystywany. Po odzyskaniu niepodległości stał się miejscem ważnych wydarzeń państwowych aż w końcu został siedzibą prezydenta Ignacego Mościckiego. We wrześniu 1939 r. lotnictwo niemieckie zbombardowało Zamek. Ucierpiał dach, na szczęście w czasie pożaru wyniesiono z Zamku cenne dzieła sztuki, meble w tym królewskie trony. Ocalałe mury zostały wysadzone przez niemieckich saperów w 1944 r. Po wojnie uprzątnięto gruzowisko wydobywając z niego ocalałe elementy zamkowych dekoracji. W latach 1970 – 84 wiernie odbudowano Zamek w oparciu o zachowane fotografie, plany, rachunki i ocalałe zdobienia. Od lat Zamek pełni rolę muzeum odwiedzanego przez licznych gości z kraju i zagranicy. Odbywają się tu ważne wydarzenia państwowe, wystawy, konferencje i koncerty.


Zapraszamy do śledzenia naszego profilu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie