"Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko" – konkurs plastyczny

"Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko" – konkurs plastyczny. Grafika promocyjna
Jan Matejko - Kazanie Skargi
Jan Matejko - Rejtan. Upadek Polski
Jan Matejko - "Stefan Batory pod Pskowem"
Jan Matejko - Konstytucja 3 maja 1781 roku

Relacja wideo z finału konkursu:

 

Lista Finalistów

Klasy 1-3

 

I miejsce – Zofia Szajdziuk, klasa pierwsza – SP. nr 351 w Warszawie

II miejsce – Nina Grek i Pola Nowak – SP. nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

III miejsce – Gabriel Domonowicz, Krystian Pasternak i Adam Cwanek – SP. Zakonu Pijarów w Rzeszowie

 

Wyróżnienia:

Aleksander Zankowski – Tucholski Ośrodek Kultury

Aniela Dudko – SP nr 2 w Goleniowie

Barbara Janik – Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach

Hanna Kozłowska – Młodzieżowy Dom Kultury Muranów

Cecylia Guniewicz – Młodzieżowy Dom Kultury Muranów

 

Klasy 4-6

 

I miejsce – Julia Bobela – Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

II miejsce – Martyna Lew – SP nr 5 w Rzeszowie

II miejsce – Michalina Strzyżewska – SP. Nr 19 w Sosnowcu

III miejsce – Lena Drozd – SP. Zakonu Pijarów w Rzeszowie

III miejsce – Monika Stanisz i Antonina Rajtar – Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

 

Wyróżnienia:

Jakub Mazurek – SP. w Nowym Dworze Mazowieckim

Urszula Karwala – SP. nr 3 w Płońsku

Jerzy Boruc – Niepubliczna polsko-angielska SP Vancouver Schools

Alisa Kulba – SP. nr 2 w Białymstoku

Antoni Zalewski – Borzęcin Duży

Marta Stefanowska i Zuzanna Mazur – Rzeszów

Nadia Giza – SP. nr 8 w Policach

Zuzanna Lew – SP nr 5 w Rzeszowie

Maria Dec i Julia Józefczyk – SP. Zakonu Pijarów w Rzeszowie

Karol Zięba – Zespół szkolno-przedszkolny w Czerminie

Inga Składanek – Niepubliczna polsko-angielska SP Vancouver Schools

Zofia Kozłowska – Młodzieżowy Dom Kultury Muranów

Oliwier Topolewski – Społeczna SP Kwidzyn

Weronika Strzałkowska – Tucholski Ośrodek Kultury

Artem Tsaiukov – SP. nr 169 w Gorzowie Wielkopolskim

Lena Dziwisińska – SP nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

Kacper Leśniewski – SP nr 14 w Zielonej Górze

Lena Zabielska – SP w Choroszczy

 

Nagrody w kategorii komiks:

Nagroda – Jakub Łukasz Soprych – SP. w Pilźnie

Wyróżnienie – Mikołaj Chwieduk – SP nr 76 w Warszawie

 

Nagrody w kategorii praca filmowa:

Paweł Warych – SP. nr 169 w Łodzi

Raul Wołkowski-Nery, Dawid Witkowski-Nery i Jan Witkowski-Nery - Ursynowski Centrum Kultury "Alternatywy"

 

Dodatkowe nagrody od patronów honorowych naszego konkursu otrzymali:

Tomasz Szypułka - SP. Zakonu Pijarów w Rzeszowie

Mateusz Lella – SP nr 5 w Chojnicach

Maja Kiempczyńska – SP w Kwidzynie

Wiktoria Drabik – SP w Piławie Górnej


Zamek Królewski w Warszawie gorąco zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie Zamek w dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko. Zadaniem konkursowym jest stworzenie przez dzieci prac inspirowanych obrazami Jana Matejki z zamkowej kolekcji a są to: Batory pod Pskowem, Kazanie Skargi, Rejtan, upadek Polski i Konstytucja Trzeciego Maja. Naszą ofertę kierujemy do szkół podstawowych, świetlic, domów kultury, bibliotek i ognisk plastycznych.

Nauczycielom i koordynatorom pierwszego etapu zapewniamy podziękowanie z zaświadczeniem o udziale w konkursie.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania w dolnej części strony.

Honorowymi patronami konkursu są: Mazowiecki Kurator Oświaty, Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Konkurs znalazł się na tegorocznym wykazie zawodów Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy konkursowej inspirowanej przynajmniej jednym z czterech obrazów Matejki z kolekcji Zamku Królewskiego.

Uczestnicy indywidualnie lub w zespołach (max 3 os.) mogą tworzyć prace w następujących kategoriach:

 • Uczniowie klas 1-3 – tradycyjna praca plastyczna lub komiks. W obu przypadkach można wykorzystać dowolną technikę manualną, format dowolny.
 • Uczniowie klas 4-6 – tradycyjna praca plastyczna (z wykorzystaniem dowolnej techniki manualnej, w dowolnym formacie) lub krótka forma filmowa do dwóch minut.

Zachęcamy aby zainspirować się:

– polecane są następujące lekcje: W pracowni Jana Matejki dla klas 1-3, Jan Matejko maluje historię dla uczniów od klasy 4,

Warunki konkursu:

 • Uczniowie szkół podstawowych, do których adresowany jest konkurs, mogą wziąć w nim udział indywidualnie bądź grupowo, zrzeszając się w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych, złożonych z uczniów tej samej bądź różnych klas w obrębie niżej wskazanych kategorii wiekowych:
 1. klasy 1-3,
 2. klasy 4-6.

 • Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. pierwszego – szkolnego
 2. drugiego – finałowego

 • W pierwszym etapie nauczyciele/koordynatorzy konkursu w instytucjach biorących udział w konkursie wyłaniają maksimum trzy prace dla każdej z dwóch kategorii wiekowych i dwóch formalnych (wynikających z wykorzystanej techniki). Daje to możliwość nadesłania maksimum 12 prac: - 6 z klas 1-3 – (3 tradycyjnych prac i 3 komiksów) oraz 6 z klas 4-6 (3 tradycyjnych prac i 3 prac filmowych). Instytucji zgłaszającej. Instytucje nie są zobowiązane do gradacji prac i wskazywania pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.

 • Prace konkursowe należy przesłać bądź udostępnić do dnia 22 kwietnia 2023 r. Prace plastyczne należy przesłać na adres siedziby Muzeum (Zamek Królewski, Dział Edukacji, Wojciech Siwek, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY), bądź dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii Głównej Muzeum.

 • Prace filmowe należy złożyć poprzez umieszczenie na dysku Google lub jako film prywatny na platformie YouTube. Pliki zamieszczone na dysku Google oraz platformie YouTube należy udostępnić Organizatorowi na adres mailowy wsiwek@zamek-krolewski.pl do 22 kwietnia 2023 r. Prace filmowe muszą mieć tytuł, a także zawierać w opisie dane autorów i nazwę oraz adres

 • Przeprowadzenie konkursu dla klas obydwóch kategorii wiekowych oraz formalnych jest dobrowolne.

 • Każdy uczestnik za pośrednictwem szkoły może złożyć jedną pracę, nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.

 • Nie przyjmujemy prac niepodpisanych lub niezwiązanych z tematyką konkursu.

 • W ocenie prac konkursowych zostaną uwzględnione następujące kryteria: zgodność z tematem,  estetyka wykonania, pomysłowość, kreatywność.

 • Wraz z pracą należy wysłać wymagane zgody i kartę zgłoszeniową.

 • Prosimy aby nie składać ani nie zwijać plastycznych prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie:

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury składające się z pracowników Działu Edukacji, powołane przez organizatora. W etapie finałowym zostaną wybrane zwycięskie prace dla każdej kategorii oraz zostaną przyznane wyróżnienia. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie Zamku 19 V 2023 r.
 • Autorzy/zespoły autorskie dwunastu wyróżnionych prac zostaną uhonorowani/e nagrodami uczestnictwa w konkursie. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową w Zamku Królewskim w Warszawie, planowaną na 2 czerwca 2022 r. w czasie której zostaną rozdane nagrody. W ramach gali zaplanowane jest atrakcyjne zwiedzanie Zamku.

 • Organizator nie przewiduje trybu odwołania od decyzji jury.

Kontakt:

W przypadku pytań lub wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem.

Koordynator konkursu – Wojciech Siwek kontakt: wsiwek@zamek-krolewski.pl

Tel. 22 35 55 519 lub 519 549 316

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania w dolnej części strony.

Logotypy partnerów konkursu