Prace remontowe wykonane w 2023 r. dzięki dofinansowaniu MKiDN


Zamek Królewski w Warszawie to nie tylko zachwycające wnętrza, ciekawe wystawy stałe i czasowe czy olśniewające ogrody. Aby kultywujące ducha tradycji, ale na wskroś nowoczesne muzeum mogło sprawnie fukcjonować, zapewniając odwiedzającym bezpieczeństwo i komfort zwiedzania,a zgromadzonym pod swym dachem arcydziełom i zabytkom odpowiednie warunki przechowywania i konserwacji, nasze działy techniczne pracują na pełnych obrotach. Infrastruktura historycznego gmachu i jego przyległości jest stale konserwowana i sukcesywnie modernizowana, tak aby sprostać najwyższym kryteriom dostępności i bezpieczeństwa. Wysiłek ten nie byłby możliwy bez dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zadania zrealizowane w ramach ministerialnych dotacji celowych na wydatki bieżące w 2023 roku objęły:

  • remont szybów elektrycznych – wykonanie robót elektrycznych polegających na remoncie szybów elektrycznych E, E, B, B1 (SZR) na parterze bryły głównej Zamku.
  • wymianę wyeksploatowanych i uszkodzonych pomp instalacji CO, CT, zlokalizowanych w węźle ciepła pom, 019

Kwota dotacji ministerialnej wyniosła łącznie 469 150,63 zł
 

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego